Fortsatt svensk närvaro i Afghanistan och Irak

Riksdagen fattade på torsdagen beslut om fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan, till och med december 2016.

Sverige deltar tillsammans med ett 40-tal truppbidragande länder i den Natoledda insatsen Resolute Support Mission (RSM) på inbjudan av Afghanistans regering. Syftet med insatsen är att ge fortsatt utbildning och rådgivning till de afghanska säkerhetsstyrkorna och därtill relevanta institutioner i Afghanistan för att möjliggöra en fortsatt uppbyggnad och utveckling av samhället.

Riksdagen fattade även beslut om fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak under 2016. Den svenska styrkan ska bidra till att utbilda det irakiska försvaret i syfte att stärka dess förmåga att stå emot IS framryckning.