Stridsutbildning på Ravlunda

En del av insatsutbildningen inför tjänstgöring i Mali består av förbandsutbildning med skarp ammunition. Förbandet övar då olika stridsmoment i syfte att upprätthålla den personliga färdigheten, både som soldat och som chef.

Händer som håller magasin. På marken patronkartonger.
Uppfyllnad av ammunition inför dagens genomföranden. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten
Hand som pekar på marken. I för- och bakgrund syns fötter och ben.
Snabb repetition av gruppens uppträdande innan man börjar ett övningsmoment. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten
Soldat med vapen, till synes på språng, rör vid liggande soldats fot. Liggande soldaten riktiar vapnet framåt, i skjutläge
Förflyttning i sidled vid sammanstöt. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten
Soldater står i ring, några med reflexväst på, andra med hjälm.
Utvärdering med instruktörer efter genomförande. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten
Tre fordon kör på fält. Böljande höjder med skog i långt bort i bakgrunden.
Terrängbil 16 framrycker på Ravlunda skjutfält. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten

Det är tidig morgon på Ravlunda skjutfält i Skåne. Grupperna gör i ordning fordonen och beger sig ut till olika stationer ute på skjutfältet. Där väntar flera genomföranden och verksamheten kommer att pågå fram till sen kväll. Kapten Magnus Kjellström är övningsledare på plats och har planerat verksamheten sedan flera veckor tillbaka.

- Vi genomför flera övningsmoment där förbandet får öva sammanstöt och försvar av terräng. Vi övar både med och utan fordon, i såväl dagsljus som mörker. De flesta övningarna genomförs i plutons storlek, men det övas även på gruppnivå, säger Magnus Kjellström.

Vid en station övar delar av spaningsskvadronen i att undsätta en patrull som har hamnat i stridskontakt. Tre till fyra grupper framrycker i fordon för att möta upp och skydda patrullen som har begärt stöd. Fordonen rör sig snabbt på de öppna fälten och kommunikationen mellan plutonchefen och gruppcheferna är intensiv på internradion. När de är framme på plats understödjer styrkan patrullens urdragning, samtidigt som man nedkämpar fientligt motstånd ute på fältet. Grupperna lämnar platsen och fordonen kör snabbt därifrån. Momentet tar inte mer än tjugofem minuter.

Direkt efter genomförandet samlas grupperna för utvärdering och genomgång med övningsledaren. Efter en kort vila fyller grupperna upp med ny ammunition och gör sig redo för ett nytt genomförande.

Förbandsutbildning med skarp ammunition är en mycket uppskattad verksamhet bland förbandets personal. Varje genomförande är lärorikt och belyser tydligt både färdigheter och förbättringspunkter på gruppens och plutonens uppträdande. Men verksamheten är betingad med vissa risker och kräver goda förberedelser i form av utbildning och hög personlig färdighet i vapenhantering. Säkerheten kring övningarna är dock inget som Magnus Kjellström är orolig för.

- Vi var medvetna om att det var en något ojämn utbildningsnivå på förbandet i början av utbildningen, men övningarna har gått jättebra och förbandet växer för varje moment vi genomför, säger Magnus Kjellström.

Att förbandet övar på Ravlunda skjutfält är ingen slump. Miljön har vissa likheter med miljön i Mali, vilket ger realistiska förutsättningar för de olika momenten.

- Övningarna genomförs i öppen terräng, där man inte kan använda vegetation som skyl och eventuellt skydd. Här är det gruppens vapensystem som får stå för skyddet, säger Magnus Kjellström.

Förbandet genomförde hela utbildningen med god måluppfyllnad.