En viktig övning

Ungefär klockan 04.00 på onsdagsmorgonen börjar telefonkedjan gå genom F 7:s och Såtenäs garnisons organisation. Det är en beredskapsövning och alla ska så fort som möjligt inställa sig på flottiljen för att lösa sina ordinarie uppgifter, eller andra uppgifter som övningen föranleder.

De beväpnade Gripenflygplanen startar för ett uppdrag. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Transportflygplanet C-130 Hercules taxar ut för att förflytta personal och materiel till annan flygbas. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Efterhand som personalen anländer till arbetsplatsen så rullar verksamheten igång. Det är mycket som ska göras. Personalen behöver informeras om förutsättningar, läge och den uppgift flottiljen har fått. Personalsamlingar i arbetslagen präglar inledningen av övningen för vissa funktioner, medan andra funktioner direkt vet vad som förväntas av dem. Det gäller också att redan nu börja planera för uthållighet över tiden.

F 7 övar befintlig organisation med de förutsättningar som flottiljen och garnisonen har. Just att öva befintlig organisation är viktigt, eftersom det bland annat ger svar på var man står idag. Huvuddelen av garnisonens personal är på något sätt berörda. Övningen är sedan flera månader planerad och föreberedd, men har hemlighållits för det stora flertalet, endast ett fåtal medarbetare har i förväg känt till när, var och hur beredskapsövningen är planerad.

Redan ett fåtal timmar efter beredskapsövningen inletts så står flottiljen redo. Det går nästan att ta på stämningen och det fokus som råder när alla medarbetare och flottiljens samlade resurser är inriktade på att så snabbt som möjligt lösa tilldelad uppgift. Det vittnar också major Anna Moback, vakthavande befäl på F 7 och tillika chef för den tillfälliga ledningsstab flottiljen upprättar vid övningen om.

– I hela garnisonen finns det ett otroligt driv, en vilja och positiv anda. Det tar jag med mig mest av allt.

Flygplanen startar och försvinner i fjärran. Gripenflygplanen med vapen under vingarna och Herculesplanet lastat med personal och materiel som behövs för att kunna ta hand om Gripenflygplanen när de står på marken mellan flygpassen.

På eftermiddagen samma dag avbryts beredskapsövningen och verksamheten återgår efterhand till vardagsrutin. En viktig skillnad är det dock på flottiljen och i garnisonen, man har fått ytterligare erfarenheter från en övning. En viktig övning för de egna krigsförbandens fortsatta utveckling.