Värdefullt med arbetsdykare ombord

Utanför Brofjorden norr om Göteborg ligger stabsfartyget Carlskrona stilla i vattnet. På aktra mindäck gör de två dykarna en sista kontroll av varandras utrustning. Så kliver de ut på den öppna rampen, trär varsin arm genom säkerhetslinan som förbinder dem, tar på sina masker och hoppar i vattnet.

Dykarna jobbade sig från fören till aktern.
Dykarna jobbade sig från fören till aktern. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten
Linan och flötet som fastnat i skrovet.
Linan och flötet som fastnat i skrovet. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten

Dykarna Joakim Tenglin och Jörgen von Platen har till vardags andra uppgifter ombord men kan vid behov också jobba som arbetsdykare. Med det menas att de till exempel kan utföra mindre reparationer på undersidan av skrovet och hämta saker på botten som tappats av någon ur besättningen.

Förberedelser är A och O

Dagens uppgift är en så kallad skrovsökning. En blå lina har observerats bakom fartyget sedan gårdagen och nu syns även en liten fiskeflagga med en flytkropp lite längre fram vid vattenlinjen. Antagligen har fartyget råkat ta med sig redskapet under nattetid när det är så gott som omöjligt att upptäcka dem. Fartygschefen vill ta bort föremålen och försäkra sig om att ingenting mer finns under skrovet som kan ställa till med skada.

I närheten av dykarna som nu ligger och flyter i vattnet bakom aktern har Carlskronas skeppsbåt stationerat sig i solskenet. Ombord finns förutom besättningen en dykskötare som för protokoll över dyket.

Så försvinner Joakim och Jörgen under ytan. Inför dyket har de pratat igenom hur de ska lägga upp undersökningen av skrovet. De har också försäkrat sig om att ingen utrustning är igång, som exempelvis propellrarna.

Mer strömt än man är vana vid

Idag är förutsättningarna goda även om de båda dykarna förvånas något över att sikten inte är bättre och att det är så pass strömt. Lugnt och metodiskt tittar de på roder, propellrar och propelleraxlar, där linor kan snärja in sig. Sedan simmar de förbi kylvattenintaget men ännu inget spår av några linor.

Hela tiden följer skeppsbåten efter och kan med hjälp av bubblorna från dykarnas utandningsluft hålla reda på var de befinner sig.

Så rundar båten Carlskronas för och kommer in i fartygets skugga. Bara några minuter senare kommer dykarna kommer upp till ytan, i höjd med bryggvingen. Med sig har de två fiskeredskap – en flytkropp med en liten orange fiskeflagga och en röd kula med ett tilltrasslat blått rep.

Fartyget kan fortsätta

Skeppsbåten närmar sig dykarna och besättningen bärgar fiskeredskapen. Dykarna kontrollerar för säkerhets skull resten av skrovet, men hittar ingenting mer. De plockas upp av skeppsbåten som hissas upp och surras på halvdäck.

‒ Vi fann fiskeredskapen fastkilade i ett antal offerplattor,som sitter under vattenlinjen för att skydda skrovet mot rostangrepp, säger Joakim Tenglin när han håller på att återställa sin utrustning.

Både han och dykarkollegan Jörgen von Platen är nöjda med dagens insats.

‒ Det var lite strömt, så vi fick jobba lite mer, annars gick det bra, säger Jörgen och får medhåll av Joakim.

‒ Det gick snabbt och smidigt och nu kan vi fortsätta. Många fartyg är beroende av att få bränsle och andra förnödenheter av Carlskrona under den stora marinövning som nu pågår, och hade fler föremål fastnat kanske de drabbats om vi hade tvingats ordna det i hamn istället, säger han.