Arbetsdykare –en viktig resurs när det gäller

Stridsfartygens många avancerade mekaniska och elektroniska system underhålls och inspekteras regelbundet. Men minst lika viktigt är att kontrollera fartygens skrov. Det är här arbetsdykare kommer in i bilden då man då slipper ta in fartygen i docka.

Före dyket kontrolleras all utrustning. Foto: Joakim Tenglin/Försvarsmakten
Man dyker alltid i par med en säkerhetslina emellan sig. Foto: Joakim Tenglin/Försvarsmakten
Dykflaggan hissas alltid för att tala om för omgivningen att vara försiktig. Foto: Joakim Tenglin/Försvarsmakten

Just den här dagen är uppgiften för flottiljens arbetsdykare Jonas Falck och Dennis Nilsson ett arbetsdyk på minröjningsfartyget HMS Vinga. Uppgiften är att byta offeranoder på sonaren. Offeranoderna är metallbitar, ofta av zink, som skyddar andra viktigare metalldelar mot korrosion, det vill säga att de förstörs genom den kemisk reaktion som sker under vatten. De ”offrar” således sig själva och löses upp istället för den viktiga komponenten och måste regelbundet bytas.

- Dyket gick bra, vi fick jobbet gjort, säger dykledare Joakim Tenglin, som själv varit arbetsdykare i mer än tio år.

En arbetsdykare andas in luft och dyker som djupast 40 meter. Förutom uppdrag som detta är vanliga uppgifter att inspektera skador på propellrar, roder eller andra viktiga delar under vattnet. Tampar och annat skräp kan också fastna och orsaka problem. Ofta används specialanpassade verktyg för att få bort det som fastnat, ett ibland tungt jobb.

Arbetsdykare är inget eget yrke utan en specialuppgift man har parallellt med sitt vanliga jobb på sjöstridsflottiljen.

- Arbetsdykarutbildningen är på mellan sju till nio veckor beroende på om man ska utbildas till dyk på 30 eller 40 meters djup och sker på Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum vid Sjöstridsskolan, avslutar Joakim Tenglin.