Arméresurser till stöd för flygvapnet

I händelse av kris och krig gäller det att Försvarsmakten nyttjar alla tillgängliga resurser för att lösa uppgifter, under de två stora övningarna, Flygvapenövningen och Arméövningen, som nu pågår testas samverkan på flera sätt.

Ammunitionsröjningssoldat under arbete. Foto: Jonny Nilsson/Försvarsmakten
Fienden hade apterad sprängmedel på sambandsanläggningen. Foto: Jonny Nilsson/Försvarsmakten

Under ett moment i Västervik som ingick i Flygvapenövningen där en viktig sambandsanläggning utsatts för sabotage och bombanfall kallades ammunitionsröjningsresurser från Armén in för att röja området.
Bombanfallet föregicks av en sabotageoperation där delar av anläggningen förstördes. Flygvapnet begärde då stöd genom regionala staben. Här behövdes en kvalificerad ammunitionsröjningsresurs från armén i syfte att röja området och få igång anläggningen igen.

Ingenjörbataljonens ammunitionsröjningspluton och hundgrupper ur avancerad sökpluton avdelades för att lösa uppgiften. Dessa enheter är en unik operativ resurs och är de enda enheter som har förmågan att lösa denna typ av uppgift, därför denna begäran.

Momentet är ett exempel på där förband övar inom ramen för både Flygvapenövningen och Arméövningen.
– Bra målspel ni har fixat, sa ammunitionsröjningsledare Andreas Andersson, när två flygplan av typen SK 60 från motståndaren passerad på mycket låg höjd över anläggningen.

Det är mycket värdefullt att hitta övningstillfällen och samöva på detta sätt. Terrängen är mycket kuperad och den skiljer sig ganska mycket från området plutonerna tidigare har övat på i Kvarn. Uppgiften är minst sagt utmanande för både soldaterna och hundarna.
– Detta är en mycket komplex och stor uppgift vilket nog kommer att ta lång tid att lösa, säger ammunitionsröjningssoldat Christoffer Henriksson.