Unik högvakt för soldater ur kommande Malistyrka

En kall vind blåser in över den yttre borggården på Stockholms slott. För några soldater i högvaktsstyrkan ska den känslan snart förbytas till 50 gradig hetta i den afrikanska öknen.

– Soldaterna som står här idag och löser högvaktsuppgifter ska ha all heder, säger överstelöjtnant Jonas Lotsne, chef för Mali 02. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

Det var länge sedan som K 3 planerades in för att bevaka de kungliga slotten. Sveriges riksdag har sedan dess beslutat att engagera sig i FN-insatsen Minusma i Mali. Men högvakten ska fortfarande bemannas enligt plan, något som knappast brukar förknippas med perioden inför en stundande insats. Därför genomförde ett drygt 30-tal soldater och officerare ur Mali 02 högvakten i mitten av maj.

Jonas Lotsne är chef för Mali 02 tillika 32:a underättelsebataljonen vid K 3.

– Det här är en krävande uppgift för soldaterna som ska till Mali. Inte minst med tanke på den omfattande insatsutbildning som de genomfört under drygt ett halvår fram tills nu, säger Jonas Lotsne.

Ändrat upplägg

På grund av högvakten så har rutinerna kring insatsutbildningen för Mali 02 fått läggas om.

– Veckorna innan nedresan till ett insatsområde brukar normalt vigas åt slutövning och de sista förberedelserna, nu har vi fått anpassa schemat därefter. Slutövningen genomfördes för drygt fyra veckor sedan och den mesta utrustningen har redan packats.

Svenska FN-soldater har inte deltagit i högvakten på flera deceniner – på den tiden skedde det efter hemkomst.

– Soldaterna som står här idag och löser högvaktsuppgifter ska ha all heder. Det är ett kompetent och dedikerat gäng som jag tar med mig till Mali, säger Jonas Lotsne.

Det rådde inget tvivel om att det var ett kavalleriförband som gick på högvakten den här dagen, avsaknaden av hästar till trots. Livgardets dragonmusikkår förgyllde tillfället med att spela marscher som "Finska rytteriets marsch" och K 3:s egen "Livregementets husarers marsch".

Att personal ur ett insatsförband går högvakt visar på de kontraster och variationer som en anställd i Försvarsmakten kan få uppleva. Ena dagen pompa och ståt på de kungliga slotten i huvudstaden, den andra dagen patrulluppdrag i den maliska öknen.