Försvarsmakten bygger säkerhet tillsammans med andra

– Genom stora och komplexa övningar tillsammans med andra nationer höjer vi våra krigsförbands operativa förmåga och svarar upp mot den uppgift vi fått av regeringen. Det konstaterade generalmajor Karl Engelbrektson när han vid onsdagens pressmöte berättade om Försvarsmaktens ökade övningsverksamhet och i synnerhet om de kommande övningarna ACE och Baltops.

Generalmajor Karl Engelbrektson tog tillfället i akt att beskriva sitt arbete i Bryssel för eleverna på grundkursen.
Generalmajor Karl Engelbrektson tog tillfället i akt att beskriva sitt arbete i Bryssel för eleverna på grundkursen.
– Komplexa övningar tillsammans med andra nationer höjer krigsförbandens operativa förmåga, säger Karl Engelbrektson, chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion.  Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Arctic Challenge Exercise 2015 är en internationell flygövning som genomförs från baser i norra Sverige, Norge och Finland under tiden 25 maj - 5 juni. I övningen deltar cirka 3 600 personer och 115 flygplan från nio olika länder. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna. Scenariot är en internationell fredsfrämjande krishanteringsinsats under FN-mandat.
- Det ger oss ett tillfälle att samöva med olika flygplanstyper i stora sammansatta flygstyrkor där taktik och procedurer övas i en realistisk hotmiljö, säger Karl Engelbrektson.

Övningen Baltops som pågår 5 – 20 juni har ett marint fokus. Den genomförs i år för 24:e gången, men den här gången leds övningen av Nato och antalet deltagare och länder är fler än tidigare. Huvudsyftet med övningen är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerheten i områden kring Östersjön.

– Denna gång deltar 4 500 personer från 17 länder och under ett av momenten kommer amerikanska B52:or öva minfällning från låg höjd för att skydda flanken för den landstigningsövning som genomförs av amfibiestyrkor vid Ravlunda skjutfält. Minfällningen på svenskt territorium är simulerad, därefter kommer övningsminorna att fällas i ett område nära Bornholm, på danskt territorium, så att personalen i flygplanen får öva fällningsprocedurer, säger Karl Engelbrektson.

Landstigningen kommer att ske med svenska, finska och amerikanska landstigningsbåtar samt brittiska och polska trupptransportfartyg och skyddas av stridsflyg från USA och Sverige samt danskt amerikanskt och brittiskt fartygsartilleri.

– Genom den här typen av verksamhet sänder vi en säkerhetspolitisk signal som visar att vi kan genomföra avancerade moment, samtidigt som vi visar solidaritet mot de andra deltagarna, inte minst våra närmaste grannländer, säger Karl Engelbrektson.