Delar blir en helhet under Våreld

– Det här är en övning där vi tränar våra förband i väpnad strid för det nationella försvaret, säger regementschefen Fredrik Ståhlberg när han berättar om övning Våreld som pågått under veckan i Skövde.
P 4 har planerat och genomför övningen för sin mekaniserade bataljon men flera andra förband har deltagit. Tillsammans blir förbandens olika förmågor till en stark slagkraftig del i vårt svenska försvar.

Christoffer på lvkv- pluton har tillsammans med sin grupp i uppgift att försvara bataljonen mot lufthot. Efter en natts intensivt stridande har de grupperat för att vård och återhämtning Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Granatkastarplutonen har under Våreld övat sin färdighet i att leverera indirekt eld åt bataljonen Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Efter några regniga dagar som inledde övningen blev det några fastkörningar i den leriga terrängen. I väntan på bärgare hugger besättningen på den här luftvärnskanonvagnen i med spadarna Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten

Våreld är en övning där hela bataljonen övas, vilket innebär att alla kompanier verkar tillsammans. Alla delar i en bataljon har olika förmågor och uppgifter men bildar tillsammans en helhet. Övningar av det här slaget är viktiga för att upprätthålla förmågan till nationellt försvar, då alla funktioner tränas i att fungera som de ska.

Våreld engagerar i princip hela regementets personal. Inte bara de som jobbar på regementet på heltid utan också en del av de deltidsanställda soldaterna och reservofficerarna. Även delar ur Trängregementet, Göta ingenjörregemente, Ledningsregementet, Markstridsskolan, Elfsborgsgruppen samt Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna har befunnit sig i Skövde och deltagit i övningen.

Ett av regementets kompanier, Lifkompani, består av plutoner som alla har uppgift att på olika sätt stödja bataljonen. När de inte övar tillsammans med resten av bataljonen blir det därför inte riktigt lika realistiskt.

– För en funktionspluton som min är den här övningen viktig. Vi behöver ha hela bataljonen igång för att vi ska övas på ett bra sätt. Då kan vi göra det vi är tänkta att göra, berättar Emil som är ställföreträdande plutonchef på spaningsplutonen. En pluton som under övningen har haft både heltids- och deltidsanställda soldater med.

För soldaterna märks det att övningen är med hela bataljonen främst genom skillnaden i tempo. Mycket av tiden kan innebära att vänta men när det händer något går det mycket snabbt.

– Det blir mycket väntan då allting ska samordnas. Men det här är på riktigt, det är alltid bra att vara ute i terrängen och öva ihop, tycker granatkastarsoldaten David.