Klargörande om statsflyget

Statsflyget är baserat på Bromma och leds av Skaraborgs flygflottilj, F 7. Statsflyget opererar med två flygplan, ett Gulfstream IV och ett Gulfstream G550 . Det förstnämnda flygplanet är när det inte flyger parkerat på Bromma, medan det andra är parkerat på Arlanda.

– Bakgrunden till detta är att hangarytan inte är tillräcklig för att parkera båda flygplanen på Bromma säger chefen för ledningsstaben, generallöjtnant Dennis Gyllensporre.

När det gäller beställning av flygning med statsflyget så är det reglerat i Statsflygförordningen vem som har rätt att beställa dessa flygningar. Beställning sker i allmänhet genom att flygning beställs från en destination till en annan.

Efter beställning så beslutar Försvarsmakten efter samverkan med beställaren vilket flygplan som ska nyttjas för den aktuella flygningen. Detta beslut grundar sig framförallt i tillgänglighet till flygplanen men också flygsträckans längd. Om beställaren har önskemål om ett specifikt plan så försöker Försvarsmakten tillmötesgå det.

– Försvarsmakten ser gärna att rutinerna för beställning av statsflyget förtydligas. En dialog kring detta pågår redan med regeringskansliet. Om regeringskansliet ger oss andra styrningar än de vi fått tidigare, till exempel att det ur deras synvinkel är ointressant från vilken flygplats första start sker, följer vi naturligtvis dem och då kan flygningen utgå från Arlanda, säger Dennis Gyllensporre.

Vad avser kostnaden för statsflyget har Försvarsmakten rätt att fakturera 10 800 kronor per timme:

– Det är den summa som regeringen beslutat att vi har rätt att fakturera enligt statsflygförordningen. I övrigt har vi ingen särredovisning för statsflyget eftersom det ingår som en del av krigsförbandet Transport- och specialflygenheten, avslutar Dennis Gyllensporre.

Försvarsmakten har ytterligare en Gulfstream IV som övervägs att avvecklas.