”Minusma har ett civilt fokus”

Robert Lemstra är antropolog tillika reservofficer samt kulturell rådgivare vid Hollands svar på armétaktiska staben. Som ett led i Sveriges nu omfattande insatssamarbete med Holland så besökte han Mali 02 under förbandets missionsutbildning och talade om kultur och politiska skeenden i Mali.  

Nöjda åhörare: Robert Lemstra (civilklädd) från den holländska armén är antropolog med stora kunskaper om Afrika. Han föreläste för Mali 02 och den Internationella utbildningsavdelningen (IntUtb).  – Det är alltid ett sant nöje att komma hit till Sverige och föreläsa, säger han.
Nöjda åhörare: Robert Lemstra (civilklädd) från den holländska armén är antropolog med stora kunskaper om Afrika. Han föreläste för Mali 02 och den Internationella utbildningsavdelningen (IntUtb).  – Det är alltid ett sant nöje att komma hit till Sverige och föreläsa, säger han.  Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Internationella utbildningsavdelningen (IntUtb) vid Livgardet utbildar personal och förband inför internationella insatser. 
Internationella utbildningsavdelningen (IntUtb) vid Livgardet utbildar personal och förband inför internationella insatser.  Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

– FN-missionen Minusma har ett civilt fokus på sin verksamhet. Man försöker skapa fred främst genom humanitära insatser, medling och information till befolkningen. Men för att ha framgång med detta så krävs även väpnade förband och att FN har en uppfattning om vad som händer i landet, där kommer Sveriges och Hollands underrättelseförband in, säger Robert Lemstra.

Hur skulle du beskriva landet Mali i korthet?
– Ett extremt mångfacetterat land med komplexa strukturer, etniskt, politiskt, historiskt och språkligt. Den norra delen är mer riktat mot den arabiska världen och den södra mot det som ofta kallats det ”svarta Afrika”.

Området runt Timbuktu befolkas främst av berberfolket tuaregerna, ett halvnomadiskt folk med flera undergrupper som talar ett språk, besläktat med arabiska. För många européer är berberfolk ett okänt begrepp när vi tittar på Nordafrika och Västafrika. Robert Lemstra fortsätter:
– Språk och kultur förenar. Oftast följer handelsrutter de geografiska befolkningsstrukturerna, då spelar inte nationsgränser någon roll. Berberna dominerar i Nordafrika men har delvis assimilerats till en arabisk identitet i länder som Algeriet och Libyen, men i Mali är den tuaregiska identiteten livskraftig. 

Hur skulle du beskriva befolkningen kring Timbuktu?
– Det är lätt att alienerat titta på befolkningsgrupper i ett insatsområde, den största orsaken till det är vår generella okunskap och syn på Afrika. Faktum är att tuaregerna, som utgör en majoritet i staden, har allt från adliga klaner till livegna i sin samhällsstruktur, nästan som inom Indiens kastsamhälle. Kvinnorna har för övrigt en mycket stark ställning.

Robert Lemstra är född i Kenya, vilket gör att han har en fot i två kulturer, något som han ser som en klar fördel.

– Min uppväxt är något jag haft nytta av i mitt yrke som antropolog. Precis som att det finns vissa gemensamma nämnare inom olika västerländska kulturer, så gäller det även Afrika.

Vad tycker du om att undervisa personal från den svenska Försvarsmakten? 
– Det är alltid ett sant nöje att komma hit till Sverige och föreläsa. Alla är tillmötesgående och professionella. Ni har också likt oss i Holland en platt hierarki och en informell ton, men agerar seriöst när situationen så kräver det, avslutar Robert Lemstra.