Problemskapare ger bra träning

Vi är mitt i en ledningsträningsövning för den södra militärregionsstaben som har samövat under en vecka på Revingehed.

Stabschefen Torkel Nordwall på språng Foto: Jan Bohman/ Försvarsmakten
Spelledaren med ett nöjt leende... Foto: Bohman/ Försvarsmakten
Richard Hallberg i spelets "White Cell" som hanterar de flesta civila ärende och myndigheter Foto: Bohman/ Försvarsmakten
Carina hanterar personalen Foto: Bohman/ Försvarsmakten
Jan Krappe från samverkanssektionen är en av de som håller bra kontakt med olika civila myndigheter Foto: Bohman/ Försvarsmakten
Stabsassistenten Monica har koll på informationsflödet Foto: Bohman/ Försvarsmakten
Militärregion Syd Foto: Bohman/ Försvarsmakten

Peter Widén som normalt är samverkansofficer på regionsstaben, har fått den stora äran att tillsammans med ett antal personer, skapa en rad olika problem för Militärregionstab Syd. Med ett snett leende beskriver han en situation om spontanutrymning från en stad som kommer att vålla problem, och kan inte förbises.
– Ett fantastiskt realistiskt, spännande och roligt arbete med både militära- och civila dimensioner, som har gjort att regionsstaben får en bra träning i sina olika delar, säger Spelledaren Peter.
Något som Richard Hallberg i spelgruppen håller med om, precis i tagen med att skapa ett problem som skall resultera i att få bort farlig ammunition i samverkan mellan civila och militära enheter.

I ”ledningscentralen” hittar vi stabsassistent Monica, en spindel i nätet för att hålla koll på informationshanteringen och spårbarheten på allt som händer i de sex län som hanteras i regionen. Monica har en lång erfarenhet av det tidigare, men detta är hennes första övning i regionsstaben.
– Det är roligt att känna pulsen i händelsernas centrum, nya människor och nya platser men det är ett val jag inte har ångrat säger Monica.

På språng hittar vi stabschefen för regionsstaben som beskriver situationen.

– Just nu har vi ett antal allvarliga fiktiva situationer att hantera i regionen, men det till trots känns det oerhört stabilt, säger Torkel.

– Vi är ett 60-tal heltids- och deltidsanställda som med stöd av en Hemvärnsledningspluton tränar i ett fiktivt scenario, där Sverige blir påverkat av olika händelser, säger stabschefen Torkel Nordwall, om helheten kring ledningsträningen.

– I”spelet” måste vi omhänderta situationen på ett klokt sätt, hitta en lösning och avdela resurser till händelsen. Det är i många fall i samverkan med civila myndigheter, och det är mycket nyttigt fortsätter Torkel. Vi har tagit många steg framåt och verkligen testat våra rutiner.  Vilket vi kommer att fortsätta med kommande år med ökad svårighetsgrad, menar Nordwall. Det är oerhört roligt att följa utvecklingen vilket möjliggörs av alla deltagare, och inte minst av Hemvärnsledningsplutonen. Ett varmt tack för insatser och engagemang, vi ses i nästa övning, avslutar Stabschefen Torkel Nordwall.