Minnesplats för stupade soldater invigd i Tyskland

På lördagen hedrades soldater som stupat bland annat i den internationella Isaf-styrkan i Afghanistan vid invigningen av en minnesplats i tyska Potsdam utanför Berlin.  Från Sverige medverkade ÖB Sverker Göranson.

ÖB framför monumentet Wald der Erinnerung. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten
ÖB vid mottagningen innan invigningen där bland andra Tysklands förbundspresident Joachim Gauck och försvarsminister Ursula von der Leyen deltog. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten
Runt 800 personer ville se monumentet vid invigningen. Foto: Lena Parkvall/Försvarsmakten
På en naturskön plats vid Bundeswehr Joint Forces Operations Command – den tyska insatsledningens högkvarter – finns nu minnesmonumentet ”Waldes der Erinnerung”. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten
På trädstammarna runt monumentet hade någon knutit gula band. Foto: Lena Parkvall/Försvarsmakten

På en naturskön plats vid Bundeswehr Joint Forces Operations Command – den tyska insatsledningens högkvarter – invigdes på lördagen minnesmonumentet ”Wald der Erinnerung”. Här hedras de som stupat i internationella insatser, både under tysk flagg, och som den svenska insatsen i Afghanistan, under tysk ledning. När Sverige lämnar Afghanistan i december nästa år kommer de svenska soldater som stupat hedras med namnskyltar.

- Det är viktigt att uppmärksamma och hedra dem vi förlorat i insats. Genom detta monument kan vi göra det tillsammans med andra. Tyskland hade huvudansvaret för insatsen i norra Afghanistan där också Sverige verkat sedan 2001. Genom detta monument hedras de som aldrig kom hem igen, sa ÖB Sverker Göranson.

Monumentet ligger inne på militärt område, men det är möjligt att besöka för allmänheten. Intresset var stort vid invigningen där runt 800 inbjudna gäster deltog med Tysklands förbundspresident Joachim Gauck och försvarsminister Ursula von der Leyen i spetsen. Vid sidan av ÖB Sverker Göranson fanns också försvarscheferna från Tyskland, Tjeckien, Ungern och Lettland på plats.

- Det var ett mycket fint monument och en fin ceremoni. Precis som vårt svenska monument Restare inbjuder ”Wald der Erinnerung” till att minnas de som vi förlorat. Genom monumentet finns de alltid kvar, sa Sverker Göranson.

Tillsammans med runt femtio andra länder har Sverige sedan årsskiftet 2001/2002 bidragit militärt till Isaf- International Security Assistance Force i Afghanistan. Isaf leds av Nato på uppdrag och med mandat från FN:s säkerhetsråd.  Runt 3 500 soldater har stupat under insatsen, varav fem svenskar. Isaf har under den senaste tiden succesivt lämnat över ansvaret till de afghanska säkerhetsstyrkorna.