Det är ingen ”one man show”

Att rätt beslut fattas inför och under ett flyguppdrag är avgörande för utgången. Att ta fram bra underlag och skapa förutsättningar för flygstyrkan och förbandschefen att göra just det är huvuduppgiften för Mission Support Element (MSE), en del av den svenska helikopterenhet som nu genomför slutövning tillsammans med övriga förband i Nordic Battlegroup 15. 

Joint Action 2014. JA 14. NBG 15. Daniel Sahlén, planeringsofficer ser fram emot en eventuell insats tillsammans med NBG då han vill få den erfarenhet det för med sig för att på så sätt bli en bättre officer.
Joint Action 2014. JA 14. NBG 15. Daniel Sahlén, planeringsofficer ser fram emot en eventuell insats tillsammans med NBG då han vill få den erfarenhet det för med sig för att på så sätt bli en bättre officer.
Daniel Sahlén, planeringsofficer ser fram emot en eventuell insats tillsammans med NBG då han vill få den erfarenhet det för med sig för att på så sätt bli en bättre officer. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Joint Action 2014. JA 14. NBG 15. Julia Berminge skapar även hon förutsättningar och utgör en viktig pusselbit genom sitt arbete i expeditionen på den svenska helikopterenheten.
Julia Berminge skapar även hon förutsättningar och utgör en viktig pusselbit genom sitt arbete i expeditionen på den svenska helikopterenheten. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Joint Action 2014. JA 14. NBG 15. – MSE och hela helikopterenheten har kommit långt i sina förberedelser och jag känner mig stolt och glad över att vara en del av den, säger Mattias Knudsen (th), chef för MSE.
– MSE och hela helikopterenheten har kommit långt i sina förberedelser och jag känner mig stolt och glad över att vara en del av den, säger Mattias Knudsen (th), chef för MSE. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten

Det underlag som MSE tar fram kan handla om alltifrån underrättelserapporter till kartor och information om kommande väder. MSE består således av soldater och officerare med olika kompetenser inom exempelvis telekrig, meterologi, underrättelsetjänst och planering.

– MSE underlättar för besättningen men också för mig som chef. De presenterar ingångsvärden även för mina beslut. På det sättet blir de lite av ett nav där olika typer av information flödar in och ut, säger Torgny Törestrand, chef för den svenska helikopterenheten.

Inget får glömmas bort

Daniel Sahlén är en av två planeringsofficerare, vilka har till uppgift att se till att ingenting glöms bort när ett uppdrag ska planeras.

– Vi koordinerar planeringsarbetet och håller i alla genomgångar.  Vi är också linan in för våra kunder, det vill säga de som beställer flyguppdraget. De vill säkerställa att allt är som det ska inför flygningen. Det kan exempelvis vara frågor som när vi kan tänkas starta eller om vädret fortfarande ser bra ut. Vår uppgift är då att bekräfta att allt är klart.

Arbetet som planeringsofficer handlar också om att kommunicera uppåt till den multinationella staben (Joint Operation Command – JOC) inom NBG, eftersom det är de som beslutat att välja helikopter som resurs. När uppdraget sedan är slutfört ska en uppföljning genomföras och en uppdaterad lägesbild presenteras. Det är också en uppgift för Daniel och hans kollegor på MSE.

– Enkelt förklarat kan man säga att vi inom MSE lättar på arbetsbördan för flygstyrkan. Klart de skulle kunna få upp helikoptern i luften utan oss om det var tvunget, men det skulle på sikt innebära påfrestningar och kort uthållighet för dem. Man måste dela på arbetsbördan helt enkelt. Det här är ingen one man show, utan allt vi gör, gör vi tillsammans.

Delar på allt

Eftersom NBG består av flera olika förband med olika uppgifter sker en hel del samverkan.

– Har någon av de andra enheterna inte tillgång till någon information de behöver för att kunna lösa sin uppgift på bästa sätt så kanske vi har det, och vice versa. Vi briefar varandra och delar med oss. Samverkan med övriga förband och nationer skulle jag vilja påstå fungerar till 100 procent. Alla vill vi varandras bästa. Vi är ett och samma förband och varandras räddare om något skulle hända. Vi delar helt enkelt det mesta, från duschar och toaletter till underrättelsetjänst.

Redo trots utmaningar

Helikopterenheten har innan denna övning förövat många av de händelser som kan inträffa under ett uppdrag. Exempelvis vad händer om vädret försämras, kommunikationen med helikoptern i luften bryts eller om det inträffar ett haveri.

– Vi har inte bara förövat inom förbandet och med andra förband utan även hur vi ska agera gentemot media och våra familjer därhemma om något händer. För oss är denna slutövning egentligen bara en fortsatt övning från tidigare förberedelser där man nu stegrat nivån och komplexiteten ytterligare. Jag känner mig trygg i det jag och resten av förbandet kan och det känns som att vi börjar bli redo.

Daniel ser dock en del utmaningar som helikopterenheten kan komma att ställas inför under en eventuell insats.

– De stora utmaningarna kommer nog att vara kopplade till infrastrukturen. I ett annat land ser den oftast inte ut på samma sätt som här där vi övar. Jag tänker exempelvis på underhållskedjan och tillgången av reservdelar. Det är ett område där det finns massor att titta på och förbättra och det gäller verkligen att tänka till nu och inte när vi är på plats.