Från Skövde till Timbuktu – en logistisk utmaning

Sverige deltar sedan en tid tillbaka i den FN-ledda insatsen i Mali. I dagarna packas den sista materielen som behövs för att bygga den bas där den svenska styrkan ska bo. Totalt rör det sig om drygt 1 000 ton utrustning som ska transporteras med fartyg, flyg och lastbil. Försvarsmaktens logistik, FMLOG, är det förband som ansvarar för att materielen packas och godkänns för transport till Mali.

Gaffeltruck på en asfaltsplan.
Vägning av materiel innan den ställs upp för avhämtning. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Lastbilar och andra fordon uppställda på red på en plan. Fordonen märkta "UN".
Fordonen står uppställda och är redo att transporteras. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Plastförbackningar med vattenflaskor.
Totalt transporteras cirka 130 000 liter vatten ner för att täcka etableringsstyrkans behov. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

I början av sommaren fattade riksdagen beslut om att utöka deltagandet i den FN-ledda insatsen i Mali. FMLOG arbetar just nu parallellt med två olika enheter inför insatsen. Den ena är Mali 00 och den andra är Mali 01. Mali 00 utgörs av en etableringsstyrka som ska bygga basen och Mali 01 utgörs av en huvudstyrka bestående av ett underrättelseförband. Etableringsstyrkan bemannas av Göta ingenjörregemente, Ing 2, och huvudstyrkan av Livregementets husarer, K 3.

Materielen för etableringsstyrkan transporteras med fartyg och flyg i mitten av september och personalen reser i månadsskiftet oktober-november, förutsatt att allt går som det ska. Etableringsstyrkan ska stödja Försvarets materielverk, FMV, med att upprätta den svenska delen av campen i Timbuktu. Samtlig materiel som transporteras till Mali via båt eller flyg fraktas först till Skövde där den packas om och vägs av servicentrets personal i Skövde innan den ställs upp för avhämtning av FN.

Totalt ska drygt 80 stycken 20-fotscontainrar, 17 flyttbara lastbilsflak samt ett 40-tal fordon transporteras ner till etableringsstyrkan. All materiel finns på plats i Skövde där servicentrets personal jobbar med att packa de saker som ska med.

- Det svåra är inte att fylla containern till den tillåtna vikten. Utan det är att packa den så att den fylls till bredden samtidigt som vikten uppnås. Vi vill såklart undvika att skicka containrar med luft i, säger Therese Hägg, chef för insatsorganisationsdetaljen, på servicecentret i Skövde.

Varje container får högst väga 10 ton och materielen ska vara packad så att den klarar turbulenta flygningar, grov sjö samt gropiga vägtransporter på upp till 200 mil utan att gå sönder.

- Det är vårt ansvar att materielen kommer fram hel och då behöver vi tänka på vad som kan hända med lasten längs vägen till Mali. Därför planerar jag packningen efter värsta tänkbara scenario och jag packar materielen som jag själv hade velat ta emot den nere i Afrika med allt vad det innebär, säger Johnny Bragd, förrådsman, på servicecentret i Skövde.

FN ansvarar för transporten ner till Mali och FMLOG för att den klarar den långa resan. Johnny utvecklar sitt resonemang:

- Skickar vi saker som sedan går sönder under transporten blir det svårt för kollegorna nere i Afrika att lösa de uppgifter de har. Därför gäller det att vara noggrann och se till att varje lastpall sitter fast innan lasten lämnar fordonsuppställningsplatsen här i Skövde. Vi brukar resonera som så att vi ska lastsäkra lastpallarna så att vi kan vända containern upp och ned utan att det händer något, då sitter det som det ska, avslutar Johnny Bragd.

Under de senaste två veckorna har totalt 20 personer från servicecentret i Skövde arbetat med att packa materielen för att tidsplanen för Mali 00 ska hållas. Försörjningsenheten har samarbetat med FMLOG:s Joint Service Support, JSS, som är den avdelning som arbetar med att ordna de tillstånd som krävs för att frakta materiel från Sverige till andra länder. I mitten av september ska både materiel och dokument lämnas över till FN för transport till Afrika.
Parallellt med att den sista containern lastas påbörjas nu planeringen och packandet av nästa enhet, Mali 01.