Stöd till hjälpinsats i Irak

Försvarsmakten kommer att stödja den svenska hjälpinsatsen i Irak med två transportflygplan, TP-84. Flygplanen kommer att transportera humanitär materiel från Sverige till Irak för etablering av ett flyktingläger.

TP 84 Hercules vid en tidigare insats. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lämnade i söndags in en begäran till Försvarsmakten om stöd i enlighet med förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet.

- Försvarsmakten agerade mycket snabbt och kunde ställa två transportflyg till MSB:s förfogande inom 24 timmar. Det är framförallt tält och filtar som ska transporteras, och det känns bra att Försvarsmakten kan stödja MSB i den här viktiga uppgiften, säger Försvarsmaktens insatschef Göran Mårtensson.

 

Insatsen är planerad att påbörjas under tisdagen och pågå i upp till två veckor.

Flygplanen och personalen kommer ifrån flygflottiljen F 7 i Såtenäs.