Stort internationellt deltagande vid Röjdens strand

Rikshemvärnschefen avtäckte minnesten

Fyra brittiska soldater omkom vid en nödlandning i Värmland två dagar efter krigets slut 1945. På dagen 69 år efteråt avtäcktes en minnessten vid sjön Röjden under ceremoniella former.

Chefen för K 3 överste Dag Lidén, brigadgeneral Roland Ekenberg, kyrkoherde Johan Bonander, Wing Commander Mike Palmer, kommunfullmäktigeordförande Eva-Lena Gustavsson och Canadas ambassadör Kenneth Macartney.
Chefen för K 3 överste Dag Lidén, brigadgeneral Roland Ekenberg, kyrkoherde Johan Bonander, Wing Commander Mike Palmer, kommunfullmäktigeordförande Eva-Lena Gustavsson och Kanadas ambassadör Kenneth Macartney. Foto: Johan Sundin
Landshövding Kenneth Johansson, Kanadas ambassadör Kenneth Macartney och överstelöjtnant Bengt Fransson.
Landshövding Kenneth Johansson, Canadas ambassadör Kenneth Macartney och överstelöjtnant Bengt Fransson. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Minnesplaketten vid sjön Röjden.
Minnesplaketten vid sjön Röjden. Foto: Bengt Fransson/Försvarsmakten
Guldsmedshyttans hemvärnsmusikkår, förstärkt med säckpipeblåsare.
Guldsmedshyttans hemvärnsmusikkår, förstärkt med säckpipeblåsare. Foto: Johan Sundin
Fanförare från Fallskärmsjägarskolan och Värmlands hemvärnsbataljon.
Fanförare från Fallskärmsjägarskolan och Värmlands hemvärnsbataljon. Foto: Johan Sundin
Tony McCalley, Anna Mezciems och Steven McCalley.
Tony McCalley, Anna Mezciems och Steven McCalley. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Tillresta efterlevande vid söndagens minnesstund på Kvibergs kyrkogård i Göteborg.
Tillresta efterlevande vid söndagens minnesstund på Kvibergs kyrkogård i Göteborg. Foto: Gunnar Foseid
Lance Corporal Andrew Rayment är säckpipeblåsare vid Royal Regiment of Scotland.
Lance Corporal Andrew Rayment är säckpipeblåsare vid Royal Regiment of Scotland. Foto: Gunnar Foseid
Corporal James McAra Davidson var en av soldaterna som förolyckades.
Corporal James McAra Davidson var en av soldaterna som förolyckades. Foto: Black Watch/British Army

Ett tjugotal efterlevande hade kommit från Storbritannien och Kanada för att närvara vid ceremonin. Förutom minnesstenen invigdes även en minnesplakett vid Fryksände kyrkogård, där soldaterna först begravdes 1945. På söndagen hölls en minnesstund vid Kvibergs kyrkogård i Göteborg, dit de flyttades 1961.

Det var en mycket värdig och gripande stund vid Röjdens strand denna lätt molniga lördag den 10 maj. Kanadas ambassadör Kenneth Macartney påpekade i sitt anförande att monument och ceremonier i sådana här sammanhang vanligen sker i huvudstäder och andra större orter.

– Soldaterna stred och stupade ofta på fjärran platser eller i vildmarken, påpekade han. När de själva träffas och minns sina kamrater sker det ofta på sådana här ställen.

Kyrkoherde Johan Bonander ägnade sina ord åt de fyra soldaterna Mulholland, Davidson, Pearl och Connolly.

– Det var människor som i praktiken var beredda att offra sina liv. Vi ska ha i åminnelse att det var för att vi ska få bo i länder präglade av demokrati och ett stort mått av medborgerlig frihet, sa kyrkoherde Johan Bonander bland annat. Han riktade sina tankar till de som miste sina liv under andra världskriget.

Guldsmedshyttans hemvärnsmusikkår medverkade vid ceremonin tillsammans med en säckpipeblåsare från Royal Regiment of Scotland. Det var en gripande stund när de spelade tillsammans och särskilt när Scotland The Brave klingade ut över vattnet i den värmländska skogen.

Skotskt vänregemente

Drivande bakom minnesstenen har varit överstelöjtnant Bengt Fransson vid Örebro-Värmlandsgruppen och den norske polismannen Gunnar Foseid. De hade ett styvt forskningsarbete med att spåra soldaternas släktingar, varav en del så långt borta som i Kanada. Soldaterna tillhörde det skotska regementet King´s Own Scottish Borderers, vilket var det numera nedlagda Värmlands regementes vänförband.

Torsby kommun har varit mycket behjälplig för att få manifestationen till stånd. Minnesstenen i Röjdåfors och minnesplaketten vid Fryksände kyrka har bekostats av Svenska kyrkan och en privatperson. Värmlands hemvärnsbataljon bevarar traditionerna från Värmlands regemente och representerades av fanförare med regementets fana tillsammans med fanförare från Fallskärmsjägarskolan.

Skulle upprätta lag och ordning

Det var strax efter den tyska kapitulationen 1945 som 3 500 brittiska fallskärmssoldater flögs från England till Gardermoen i Oslo för att avväpna och bevaka de 380 000 tyska soldater som fanns kvar i Norge.

Man drabbades av dåligt väder och några plan förlorade orienteringen. Ett av planen med 18 soldater ombord nödlandade på sjön Röjden vid svensk-norska gränsen. Planet bröts sönder, stjärtpartiet sjönk och fyra soldater drunknade. De omkomna begravdes i Torsby under militära hedersbetygelser och med stor tillströmning av civila i ett Torsby där affärer och arbetsplatser höll stängt.

– Vi gläder oss mycket över den uppmärksamhet som ni ägnar minnet av min far och de andra i Sverige, hälsar en rörd Shirley Mills i telefon från andra sidan jordklotet i Kanada, dotter till James McAra Davidson. Hon är av hög ålder förhindrad att komma hit, men familjen representeras av hennes barnbarn Andrea Mills, även hon bosatt i Kanada.