Markstridsskolan utbildar Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar, erfarna lärare och en gedigen kunskap. Både den som vill läsa till specialistofficer eller går det treåriga officersprogrammet med inriktning mot markstrid kommer att möta oss genom hela eller delar av utbildningen. Vi vidareutbildar och kompetensutvecklar också Försvarsmaktens officerare inom markstridens olika områden.

Skolan arbetar även med träning av arméns olika förband med hjälp av avancerad simulatorteknik, samt utvecklar metoder, reglementen, personlig utrustning och vapensystem som används inom Försvarsmakten.

Markstridsskolan finns på två ställen; dels i Skövde, dels i Kvarn strax utanför Motala.

Notiser Från Markstridsskolan

Nya prickskyttar till Försvarsmaktens förfogande
26 juni202015:05

15 prickskytteaspiranter från Amfibieregementet (Amf1), Norrbottens regemente (I19) och Livgardet (LG) samlades vecka 26 vid Markstridsskolan (MSS) för att genomföra en veckas prickskytteprov.

Torsdagen den 25 juni examinerades elva prickskytteaspiranter efter att ha genomfört årets prickskytteprov vid Markstridsskolan. Foto: Försvarsmakten

Den veckolånga examinationen i Kvarn i juni av Försvarsmaktens blivande prickskyttar är numera en regel utan undantag. Några av aspiranterna passerade inte ”nålsögat” i fjol men återkom i år för ett nytt försök.
– Om du inte har vad som krävs, så blir du inte utnämnd prickskytt, sa övningsledaren, tillika systemföreträdare prickskytt vid MSS utvecklingsavdelning i Kvarn.
Prickskytteaspiranterna har under det senaste året genomfört lokal och regional befattningsutbildning.
Utbildningen omfattar bland annat vapenutbildning på prickskyttegevär 90B (psg 90B), grundläggande prickskytteutbildning under såväl barmarksförhållanden som i vintermiljö samt i bebyggelse.
Slutligen samlas prickskytteaspiranterna för en veckas examination, som består av en mängd olika praktiska och teoretiska moment.
– Bland annat prövas deras förmåga att verka med psg 90B, både under lugna förhållanden och under olika former av stress. Även förmåga till avståndsbedömning och stalk i olika miljöer testas, sa övningsledaren, och fortsatte:
– Över tiden har även förmågan att orientera och skyttarnas uthållighet prövats då de har framryckt till fots i terrängen mellan de olika momenten.
Efter en veckas prov kunde 11 av de 15 prickskytteaspiranterna erhålla prickskyttebågen och utnämnas med dess motto: ”Ett skott – En träff”.
Dessa 11 nya prickskyttar har visat att de äger rätt förmågor och är nu ett av de viktigaste systemen för punktmålsbekämpning.

Rickard ny chef på Markstridsskolan
4 juni202009:11

Den första juni installerades överste Rickard Johansson som ny chef på Markstridsskolan efter överste Stefan Smedman. – Det är med ödmjukhet och en stor portion allvar som jag tar över uppdraget att tillsammans med personalen fullfölja skolans del av ansvaret för att utveckla arméns förmåga i fält, sa Rickard.

Efter ceremonin på Heden i Skövde undertecknade överste Rickard Johansson, arméchefen Karl Engelbrektson och överste Stefan Smedman dokumenten som slog fast att Markstridsskolan fått en ny chef. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten

Markstridsskolans nya chef anlände ståndsmässigt i helikopter till ceremonin på Heden utanför Markstridsskolan i Skövde. Han gjorde det tillsammans med arméchefen Karl Engelbrektson efter att båda närvarat vid chefsöverlämningen på Livgardet under förmiddagen.
Inför skolans personal och representanter från Skaraborgs övriga regementen uttryckte arméchefen sitt gillande för såväl den tillträdande som den avgående chefen.
– Det är chefsbyte på arméns viktigaste OrgE, och det säger jag inte bara för att vi är här i dag. Arméns skolor med Markstridsskolan som nav ska stödja arméstaben att utveckla armén i den nya riktning som snart kommer att bestämmas i ett försvarsbeslut. Det är ett komplext uppdrag som överste Rickard Johansson snart kommer att få, men jag är helt trygg i att ni åter igen fått en bra chef. Jag känner Rickard personligen och vet att han har den erfarenhet som krävs från alla de områden som behövs för att hjälpa arméstaben att driva armén framåt.
På den outtalade frågan som svävade i luften ovanför Hedens gräsmatta; hur tänker överste Johansson ta sig an sitt nya uppdrag? svarade huvudpersonen själv:
– Som alltid vid sådana här tillfällen ligger det förväntningar i luften. Skolans, personalens, förbandens och arméns förväntningar på mig som person och mitt ledarskap känns tydliga. Jag som chef har på motsvarande sätt förväntningar på skolans personal, övriga förband och armén som helhet. Dessa förväntningar kan ibland anta felaktiga och orimliga proportioner på det som komma skall. Lösningen på detta förväntningsfenomen är enligt min uppfattning en god dialog och en gemensam förståelse för uppgiftens innebörd och dess konsekvenser för verksamheten.

Markstridsskolan
Fakta Markstridsskolan
  • Förkortning: MSS
  • Ort: Skövde och Kvarn
  • Personal: 200
Så har vi räknat
Karta