Operatörerna i Sjöinformationskompaniet har ständig uppsikt över vattnet runt vårt lands kust. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Kristian Croon ser till att det danska fartyget Thetis får sina reservdelar. Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten

Marinbasens huvuduppgift är att stödja de andra marina förbanden i Försvarsmakten. Vi har vårt huvudsäte i Karlskrona, men vår verksamhet finns också på Muskö utanför Stockholm och i Göteborg, för att nämna några platser.

Förbandet hjälper marinförbanden i insatser i Sverige och utomlands, med till exempel teknisk tjänst, transporter, ledning, logistik och bevakning.

Marinbasen har ett särskilt kompani som arbetar med basskydd. Styrkan säkerställer att våra förbands baser är skyddade från fienden, oavsett var vi agerar. Kompaniet gör också insatser vid intrång mot skyddsobjekt och skyddar transporter.

Till våra uppgifter hör att också övervaka och skydda Sveriges kustremsa från yttre intrång. Sjöinformationsplutoner från Stockholm och Göteborg övervakar gränserna med hjälp av bland annat radar, vedettbåtar och flyg.

I förbandet ingår även Marinens Radio som arbetar med operativ sambandsledning nationellt och internationellt för marina och vissa försvarsmaktsgemensamma radiosystem. De är dessutom Försvarsmaktens kommunikationscentral för Rakel.

Marinbasen ansvarar också för att utbilda Hemvärnets styrkor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Notiser Från Marinbasen

Marinbasen arrangerar FMM orientering
24 oktober201717:11

I dag startar Försvarsmaktsmästerskap, FMM, i orientering samtidigt som Nordiskt Militärmästerskap. Cirka 250 deltagare genomför ett eller flera av de ingående distanserna och momenten på Rosenholms övnings- och skjutfält strax utanför Karlskrona.

Foto: Henrik M Lindgren/Försvarsmakten

Tävlingarna äger rum på Rosenholms övnings- och skjutfält i närheten av Karlskrona. Ett område som idag frekvent utnyttjas av militära förband. Terrängen är vacker, omväxlande och utmanande.
Marinbasen med Stödenhet och Friskvårdsavdelning har tillsammans med Karlskrona SOK under året arbetat mot att få till ett så bra arrangemang som möjligt. Vi önskar alla som ska delta i tävlingarna lycka till!

Mer information kommer att publiceras under Marinbasen på Facebook

Marinbasen
Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Yrkesofficerare: 255
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 182
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 4
  • Civilanställda: 219
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat
Karta