På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Försvarsmaktens högkvarter. Därifrån leds Sveriges försvar.

Förutom huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret även personal på andra platser, bland annat i byggnader på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Högkvarteret utgörs av så kallade ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten som pågår ute på förbanden. De enheter som finns inom Högkvarteret är ledningsstaben, där även personal-, juridiska- och kommunikationsavdelningarna ingår, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Chefen för ledningsstaben är även chef för förbandet Högkvarteret.

Även Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen sitter i Högkvarteret. De har gemensamt att de på olika sätt utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet. Mer information om deras arbete finns på sidan Intern tillsyn och kontroll samt sidorna om Försvarsinspektören för hälsa och miljö och Militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Notiser Från Högkvarteret

Chefsbyte på Högkvarteret
12 september201812:30

Flygtaktisk chef, brigadgeneral Gabor Nagy blir ny chef för totalförsvarsavdelningen från den 1 oktober 2018 och hans plats på flygtaktiska staben övertas av Carl-Johan Edström, tidigare flottiljchef på F21 i Luleå, som därmed befordras till brigadgeneral.

 

Gabor Nagy blir ny chef för totalförsvarsavdelningen.

Carl-Johan Edström blir chef för flygtaktiska staben.

Förstudie om nytt högkvarter
29 augusti201811:40

I arbetet med att bygga ett starkare försvar ingår en översyn av ledning och lokalisering. I ett första steg ska en omgruppering av försvarsgrensstaberna ske och som nästa steg en omlokalisering av Högkvarteret.

En förstudie kommer nu att inledas där man utreder möjligheten att flytta Försvarsmaktens högkvarter från Lidingövägen i Stockholm till Barkarbystaden i Järfälla. Förstudien görs tillsammans med Fortifikationsverket, som äger fastigheten som kan vara aktuell, och Järfälla kommun och beräknas att ta runt ett år.

Resultatet av förstudien blir underlag för ett eventuellt beslut av flytt av Högkvarteret. En flytt kräver politiska beslut på såväl regerings- som riksdagsnivå och det kan ta upp mot åtta år innan en flytt kan genomföras.

En ny lokalisering av Högkvarteret skulle möjliggöra ett ökat fortifikatoriskt skydd och förbättrad säkerhet. Det skulle även ge möjligheter till en samlad arbetsplats för de delar av Högkvarteret som ÖB beslutat och förbättrade och modernare tekniska förutsättningar liksom en förbättrad arbetsmiljö.

Försvarsmakten deltog i Run For Pride
1 augusti201811:22

Igår kväll genomfördes Run For Pride – en löparfest på Djurgården i Stockholm arrangerat av Stockholm Frontrunners IF.

Försvarsmakten medverkade vid årets Run For Pride. Foto: Nemo Stjernström/Försvarsmakten

Försvarsmakten var på plats och pratade om träning, löpning och Försvarsmaktens Träningsklubb (FMTK). En handfull tappra medarbetare i myndigheten sprang de tio alternativt fem kilometrarna i över 30-gradig värme. Totalt startade cirka 500 löpare. Detta var andra året som Run For Pride genomfördes i Stockholm.

Sårade ur maliska säkerhetsstyrkan vårdades på Camp Nobel
11 juni201815:20

I lördags utsattes maliska säkerhetsstyrkor för en komplex attack omkring 20 mil söder om Timbuktu. Sårade soldater vårdades på svenska Camp Nobel, belägen i den internationella supercampen i Timbuktu.

Sjukvårdare ur den svenska malistyrkan. Foto: Viktoria Maaherra/Försvarsmakten

— Av humanitära skäl har vi stöttat det nigerianska sjukhuset, säger Martin, chefsläkare för Mali 08.

Vid lunch ryckte enheter ur den svenska styrkan ut med sjukvårdsförmåga för att möta upp transporten med sårade soldater ur den maliska säkerhetsstyrkan. Tre soldater transporterades sedan till svenska Camp Nobels akutintag där akutteamet stod redo att ta emot patienterna.

— Det handlar om tre skottskadade patienter, vars skador inte är livshotande, säger Martin.

Samtliga patienter har opererats för sina skador, de mår väl efter omständigheterna och har pratat med sina anhöriga. Under söndagen togs patienterna över av malisk sjukvård för fortsatt vård.

Peter Sandwall fortsätter som generaldirektör
7 juni201817:22

Regeringen har beslutat att förlänga Peter Sandwalls förordnande som generaldirektör för Försvarsmakten.

Det nya förordnandet sträcker sig till den sista september 2021. Peter Sandwall tillträdde som generaldirektör den 1 oktober 2012.

Salut under nationaldagen
6 juni201809:31

Försvarsmakten skjuter idag, 6 juni, salut klockan 13.00 med anledning av nationaldagen. Salutskjutning kommer att genomföras i Boden, Härnösand, Stockholm, Göteborg och Karlskrona.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta