På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Högkvarteret. Därifrån leds Sveriges försvar.

Högkvarteret utgörs av ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten ute på förbanden. 

I ledningsstaben samlas funktioner som hanterar övergripande strategiska frågor och sådant som ekonomistyrning och planering av myndighetens verksamhet. Chefen för ledningsstaben är också chef för förbandet Högkvarteret.

Produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, hör också till Högkvarteret, liksom avdelningar som utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet – Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Förutom i huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret personal på andra platser, bland annat på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Notiser Från Högkvarteret

Svenska och danska flygvapnet i samövning
10 mars202210:29

Tillsammans med andra försvarar Flygvapnet Sverige – i luften, från marken. Dygnet runt, året om. Det bidrar till stabilitet och säkerhet i vårt närområde.

Sverige försvaras bäst i nära samarbete med andra nationer och organisationer. Som ett steg i samarbetet med danska Flygvapnet genomförs samövning torsdag och fredag i svenskt, danskt och internationellt luftrum. Det stärker svensk operativ försvarsförmåga i linje med regeringens uppdrag.

Ur svenska flygvapnet deltar två Jas 39 Gripen och ur danska flygvapnet deltar två F-16 Fighting Falcon.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 650
Så har vi räknat
Karta