Ledningen av sjöstridsförband kan ske från land, från stödfartyg som HMS Carlskrona eller från korvetter av Visbyklass. Stabsofficerare med olika expertis, exempelvis logistik, ytstrid, ubåtsjakt eller underrättelsetjänst ingår. Mann bidrar regelbundet med stabspersonal till exempelvis Marintaktisk chef och till ledningen för den svensk-finska styrkan SFNTG, Swedish Finnish Naval Task Group, som ska vara redo 2017.

Tredje sjöstridsflottiljen
Fakta Tredje sjöstridsflottiljen
  • Förkortning: 3.sjöstridsflj
  • Ort: Karlskrona
  • Yrkesofficerare: 242
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 182
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 5
  • Civilanställda: 2
  • Reservofficerare: 151
Så här har vi räknat