Ledningen av sjöstridsförband kan ske från land, från stödfartyg som HMS Carlskrona eller från korvetter av Visbyklass. Stabsofficerare med olika expertis, exempelvis logistik, ytstrid, ubåtsjakt eller underrättelsetjänst ingår. Man bidrar regelbundet med stabspersonal till exempelvis Marintaktisk chef och till ledningen för den svensk-finska styrkan SFNTG, Swedish Finnish Naval Task Group, som ska vara redo 2017.

Tredje sjöstridsflottiljen
Fakta Tredje sjöstridsflottiljen
  • Förkortning: 3.sjöstridsflj
  • Ort: Karlskrona
  • Personal: 450
Så har vi räknat