Divisionen består av korvetter av Visbyklass och patrullfartyg typ Stockholm. Korvetterna och patrullfartygen övar ständigt för sin krigsuppgift, att försvara Sverige och svenska intressen. Dessutom används de för att övervaka svenskt sjöterritorium där man visar marin närvaro runt vår kust. De används också för underrättelseuppdrag. Divisionen är ett av Sveriges slagkraftigaste förband.

Korvetter av Visbyklass är allsidiga fartyg som kan användas nära land vid kustremsor men även i skärgårdar och på öppet hav. Visbykorvetterna är smyganpassade för att vara svåra att upptäcka. Den moderna tekniken ombord gör att en i sammanhanget liten besättning om 43 personer krävs. Korvetterna är bestyckade med allmålspjäs, sjömålsrobotar, ubåtsjakttorpeder, sjunkbomber och tunga kulsprutor.

Patrullfartyg typ Stockholm är särskilt anpassade för att övervaka svenskt sjöterritorium. Efter anpassningen till patrullfartyg har de behållit sin förmåga att bestyckas med sjömålsrobot.

En robot 15 väger närmare ett halvt ton och accelererar från 0-100 kilometer i timmen på under en halv sekund
Sjömålsrobot är korvetternas huvudvapen mot andra ytfartyg. Det är ett kraftfullt vapen med lång räckvidd och hög teknisk nivå. För att förbanden ska kunna utvecklas taktiskt och använda vapnet effektivt krävs skarpa skjutningar. I mitten av maj 2016 genomförde korvetterna HMS Nyköping och HMS Härnösand därför en sådan verksamhet som gick mycket bra, helt enligt plan Foto: HeliAir Sweden
Arbete i maskinrummet på korvetten HMS Nyköping.
Tjänsterna i maskinrummet på Visbykorvetten HMS Nyköping innebär inte bara att se till att motorerna driver fartyget framåt. Sjömännen och officerarna har även många andra uppgifter som är livsviktiga för att fartyget ska fungera. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Tredje sjöstridsflottiljen
Fakta Tredje sjöstridsflottiljen
  • Förkortning: 3.sjöstridsflj
  • Ort: Karlskrona
  • Personal: 450
Så har vi räknat