Kontakta SkyddC

Totalförsvarets skyddscentrum

  • Förkortning: SkyddC
  • Telefon: 090 - 17 55 00
  • E-post:
  • Adress: Totalförsvarets skyddscentrum
  • Postnummer: 901 76
  • Ort: Umeå
  • Besöksadress: Garnisonsvägen 1

Kontaktpersoner på Totalförsvarets skyddscentrum

Stefan Jansson

Chef, Överste
E-post:
Stefan Jansson, chef vid Totalförsvarets skyddscentrum.

Lars Karlsson

Stabschef, Överstelöjtnant
E-post:

Mattias Åkerlund

Kommunikationschef
E-post:

Kristina Åhs

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 090-175 774
E-post:

Jenny Berglund

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 090-17 56 61
E-post:
Totalförsvarets skyddscentrum
Fakta Totalförsvarets skyddscentrum
  • Förkortning: SkyddC
  • Ort: Umeå
  • Personal: 150
Så har vi räknat