Kontakta SkyddC

  • Förkortning: SkyddC
  • Telefon: 090 - 17 55 00
  • E-post:
  • Adress: Totalförsvarets skyddscentrum
  • Postnummer: 901 76
  • Ort: Umeå
  • Besöksadress: Garnisonsvägen 1

Kontaktpersoner på Totalförsvarets skyddscentrum

Thomas Lamke

Chef SkyddC och Umeå garnison, Överste
Telefon: 090-17 55 00
E-post:
Thomas Lamke, överste

Joakim Ericson

Stabschef, Överstelöjtnant
Telefon: 090-17 55 00
E-post:
Joakim Ericson

Jimmy Croona

Kommunikationschef
Telefon: 090-175 580
E-post:
Jimmy Croona, Kommunikationschef SkyddC

Jenny Berglund

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 090-17 56 61
E-post:

Kristina Åhs

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 090-175 774
E-post:
Totalförsvarets skyddscentrum
Fakta Totalförsvarets skyddscentrum
  • Förkortning: SkyddC
  • Ort: Umeå
  • Personal: 200
Så har vi räknat