Kontakta SkyddC

  • Förkortning: SkyddC
  • Telefon: 090 - 17 55 00
  • E-post:
  • Adress: Totalförsvarets skyddscentrum
  • Postnummer: 901 76
  • Ort: Umeå
  • Besöksadress: Garnisonsvägen 1, 903 45 Umeå

Kontaktpersoner på Totalförsvarets skyddscentrum

Thomas Lamke

Chef SkyddC och Umeå garnison, Överste
Telefon: 090-17 55 00
E-post:
Thomas Lamke, överste

Anders Gradh

Stabschef, Överstelöjtnant
Telefon: 090-17 56 97
E-post:
Överstelöjtnant Anders Gradh

Jimmy Croona

Kommunikationschef
Telefon: 090-17 55 80
E-post:
Jimmy Croona, Kommunikationschef SkyddC
Fakta Totalförsvarets skyddscentrum
  • Förkortning: SkyddC
  • Ort: Umeå
  • Personal: 200
Så har vi räknat