ungdomstävling

Genomförs 16-18 augusti 2024

Rikshemvärnschefens ungdomstävling är en av Försvarsmaktens största tävling och lockar varje år i genomsnitt 250 ungdomar från Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

Flera frivilliga försvarsorganisationer deltar också såsom Sjövärnskåren, Försvarsutbildarna, Bilkåren, Brukshundsklubben och Flygvapenfrivilliga.

Ungdomstävlingens historik

Idén till tävlingen härstammar från 40-talets sommarkurser som brukade avslutas med en liten fälttävling där ungdomar från hela landet kunde mäta sina krafter med varandra för att se vem som var bäst. Den första tävlingen genomfördes den 16 juni 1956 med totalt 36 lag från samtliga försvarsgrenar, frivilliga befälsutbildningsrörelsen och statens järnvägarsdriftvärn.

Tävlingen kallades ”Hemvärnspatrulltävling” och genomfördes ursprungligen i maj under två dagar. Till den allra första tävlingen skänktes priser från bland annat Sandvikens Järnverk, AB Bofors och Läkerol. 1978 var man uppe i 65 deltagande lag från hela landet i det som då kallades ”Rikstävling för hemvärns- och FBU ungdom”. De första åren ingick enskild fältskjutning, målspaning, patrullskjutning, sjukvårdstjänst, patrullorientering och avståndsbedömning. I efterhand har tävlingen förändrats och innehåller sedan många år grenarna fältskjutning, hinderbana, precisionskastning, biathlon, orienteringsbudkavle och ett överraskningsmoment. Under perioden 1960-1982 ingick också trafikkunskap och livräddning.

Utländska deltagare

Första gången utländska lag var med och tävlade var år 1983; ett lag från Danmark och ett lag från Norge. Det norska laget hade en kvinnlig lagmedlem som på den tiden fick mycket stor uppmärksamhet. 

Fakta Hemvärnets stridsskola
  • Förkortning: HVSS
  • Ort: Vällinge
  • Personal: 50
Så har vi räknat