Sommarkurs för ungdomar på MALMEN

Sommarkursen är till för ungdomar och bedrivs under militära förhållanden vid Helikopterflottiljen på Malmen utanför Linköping. Det är Flygvapenfrivilliga som ansvarar för kursen.

Sommarkurs vid F 7
Sommarkurs vid F 7
Foto: Kim Haglund

Sommarkursen är öppen för dig som senast vid kursstarten fyllt 15 år men inte 20. Kursen syftar till att du ska få information och kännedom om Försvarsmakten i allmänhet och flygvapnet i synnerhet, samt de frivilliga organisationernas ungdomsverksamhet.

Eftersom Flygvapenfrivilligas riksförbund är en förening krävs medlemskap. Detta medlemskap kostar 200 kronor per år och tecknas av dig om du bli antagen till kursen. Information om inbetalning medföljer antagningsbeskedet.

"Flygvapenfrivilliga erbjuder ungdomsverksamhet för dig mellan 15 och 20 år. Här har du chansen att få uppleva utmaningar, äventyr och kamratskap på ett sätt som du troligen aldrig varit med om förut."www.flygvapenfrivilliga.se

Medlemskap i Flygvapenfrivilliga ger dig bland annat:

 • Möjlighet att deltaga på andra ungdomskurser i Sverige
 • Gratis mat, boende och resor till och från kurserna
 • Möjlighet till nationellt och internationellt ungdomsutbyte
 • Du är under samtliga kurser försäkrad från det att du åker hemifrån till dess du kommer hem

Under sommarkursen kommer du bland annat att få:

 • Information om Försvarsmakten
 • Prova militär exercis
 • Utbildning i sjukvård
 • Prova förläggning av olika slag
 • Vara med på studiebesök
 • Prova samband
 • Flyga
 • Skjuta med ungdomsgevär
 • Lära dig enklare överlevnad
 • Testa din fysiska status
 • Du får låna uniformsliknande överdragsklädsel

Men framför allt få träffa nya kamrater som delar ditt intresse.

Antagningskrav till sommarkursen:

 • Du skall vara 15 år fyllda senast vid kursstart.
 • Du måste vara fullt frisk
 • Du ska kunna simma 200 meter
 • Du måste vara svensk medborgare
 • Du får inte tidigare ha genomfört sommarkurs/grundkurs i FVRF.

Frågor skickas till

fvro@fvrf.se

Ansökningar och information

www.fvrf.se

Fakta Helikopterflottiljen
 • Förkortning: Hkpflj
 • Ort: Linköping, Luleå och Ronneby
 • Personal: 950
Så har vi räknat