Information till dig som fått en rekvisition från Försvarsmakten

Köp med rekvisition är ett reservförfarande Försvarsmakten använder då ordinarie inköpssystem inte är tillämpbart. Rekvisition kan användas för köp av varor och tjänster från dig som leverantör med F-skattsedel.

Ditt åtagande som leverantör

 • På rekvisitionen skall det vara specificerat vad köpet avser, alternativt kan en separat specifikation bifogas rekvisitionen.
 • Du som leverantör måste försäkra dig om att köparen har rätt att företräda Försvarsmakten. Detta gör du genom att kontrollera att köparens ifyllda namn och personnummer på rekvisitionen stämmer överens med uppvisad legitimation.

Att tänka på vid fakturering

 1. På övre delen av fakturan skall det framgå:
 2. Försvarsmaktens referens: Namn och FMID (om det angivits) per rekvisitionsblankett.
  Kostnadsbärare (nätverksaktivitet, kostnadsställe eller order per rekvisitionsblankett)
  Moms.
 3. Rekvisitionsblankettens "Kopia 1" bifogar du med fakturan till Försvarsmakten.
 4. Fakturan + kopia 1 skickar du till angiven fakturadress på rekvisitionsblanketten.
 5. Rekvisitionens original behålls av dig som är leverantör.

 

Allmänna villkor för köp med rekvisition

 • Ändring av villkor i denna beställning får inte ske, annat än efter skriftligt godkännande av beställaren.
 • Betalningsvillkor är 30 dagar netto.
 • Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen.
 • Fakturerings-/expeditionsavgifter el. liknande avgifter accepteras ej.
 • Utöver ovan angivet gäller köplagen

Vid frågor, kontakta Försvarsmaktens inköpsenhet: inkop@mil.se

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
 • Förkortning: FMLOG
 • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
 • Personal: 800
Så har vi räknat