FMLOG:s ledning

Försvarsmaktens logistik leds av kommendör Mattias Svedin med stöd av en stab.

I FMLOG finns sex enheter som arbetar med att leverera logistikstöd till Försvarsmakten:

  • Försörjningsenheten
  • Transportenheten
  • Joint Service Support
  • Teknik- och vidmakthållandekontor logistik
  • Ekonomiredovisningsenheten
  • inköpsenheten
Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Personal: 800
Så har vi räknat