FMLOG:s ledning

Försvarsmaktens logistik leds av överste Olof Granander med stöd av sin stab.

Under honom arbetar fyra enheter med att leverera logistikstöd till Försvarsmakten:        

  • Försörjning, vars ledning finns i Arboga och har verksamheter över hela landet
  • Försvarsmaktens transportkontor som finns i Stockholm och Arboga
  • Joint Service Support som finns i Uppsala
  • Teknik- och vidmakthållandekontor Logistik, vars ledning finns i Boden och har personal på nio orter
Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Personal: 800
Så har vi räknat