FMLOG:s verksamheter

FMLOG har uppgifter i den bakre logistiken. Förbandets verksamhet kan delas upp i försörjning, transporter, stöd till internationella insatser och funktionsstyrning.

Försörjning

FMLOG anskaffar, vidmakthåller samt avvecklar förnödenheter. FMLOG medverkar till effektiv försvarslogistik genom att se till att reservmateriel och drivmedel finns tillgängligt kontinuerligt över tiden, när och där Försvarsmakten behöver den. FMLOG lagrar och hanterar bland annat personlig utrustning, gruppmateriel, vapen, ammunition, reservmateriel, IT-materiel, publikationer, utbytesenheter och drivmedel. I detta ingår också frågor som rör reservdelar samt försäljning till externa kunder.

Transporter

FMLOG planerar och hanterar Försvarsmaktens transportbehov nationellt och internationellt för alla transportsätt och i alla konfliktnivåer. I det ligger också spedition och tullhantering. FMLOG genomför också skyddade transporter nationellt och internationellt.

Stöd till internationella insatser

FMLOG är stöd till insatta förband utomlands när det gäller logistik, som till exempel förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, materielredovisning samt transporttjänst. FMLOG är med från utbildning till avveckling av insatserna.

Funktionsstyrning

I FMLOG finns Försvarsmaktens expertkompetens inom materiel- och förnödenhetsförsörjning. Härifrån funktionsstyrs materiel- och förnödenhetsförsörjningen. Det är också här som systemen Lift och Prio verksamhetsförvaltas.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Personal: 800
Så har vi räknat