FMLOG i backspegeln

FMLOG har sedan det bildades 2002 varit en organisation som ständigt utvecklat sina verksamheter i linje med utvecklingen i övriga Försvarsmakten och kraven från regering och riksdag. När FMLOG bildades var syftet att samla all logistik, göra den försvarsmaktsgemensam, modernisera, centralisera, hitta nya beställningsformer, göra det kostnadseffektivt och outsourca det som inte oundvikligen skulle vara i Försvarsmakten. Ledordet var att föra över pengar från logistik till kärnverksamhet.

När det har utvecklats nya strukturer har FMLOG på ett naturligt sätt anpassat organisationen. Ledningsnivåerna har blivit färre och innehåller färre personer, försörjningsavdelningarna gjordes om till nationella stödenheter och i takt med utvecklingen har FMLOG lämnat över verksamhet till andra delar i Försvarsmakten. FMLOG har också fått till sig och skapat nya verksamheter som Försvarsmaktens Transportkontor och Försvarsmaktens Logistikkontor. FMLOG har genom åren både fått ny verksamhet, överfört verksamhet till exempel till FMV och outsourcat viss verksamhet.

När Försvarsmaktens fokus blev nationella insatser och operativ effekt, gjordes organisationen om till krigsförbandet FMLOG. Sedan dess har i stort sett all personal kombattantutbildats, FMLOG har genomfört ledningsövningar, egna fältövningar, ledningssystemövning samt deltagit i såväl övningarna CJSE som Viking.

Nu kommer nästa steg. En tydlig och uttalad vilja från ÖB att skapa en robust ledning samt att ge försvarsgrenscheferna större ansvar, befogenheter och kontroll. FMLOG:s roll blir istället i den bakre logistiken och förbandet tillförs 2019 verksamhet från FMV. Det handlar till exempel om centrala förråd och lager, skyddade transporter, spedition, återanskaffning, teknisk tjänst och utbytesenheter. I det nya FMLOG finns även Försvarsmaktens Transportkontor och Joint Service Support, stödet till internationella insatser kvar. Dessutom tillkommer TVK-Log, Teknik- och vidmakthållandekontor som är Försvarsmaktens expertkompetens inom  materiel- och förnödenhetsförsörjning samt verksamhetsförvaltning av systemen Lift och Prio.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Personal: 800
Så har vi räknat