Om värnplikten

Om värnpliktsutbildningen på Bergslagens artilleriregemente, A 9

Ett gäng soldater ute i vintermiljö
Ett gäng soldater ute i vintermiljö
Du kommer gå igenom prövningar, bland annat i vintermiljö. Foto: Mathias Eriksson/Försvarsmakten

GSU – Grundläggande soldatutbildning (7-8 veckor)
Under GSU, grundläggande soldatutbildning, får du lära dig grundläggande soldatfärdigheter. Oavsett inriktning och befattning kommer samtliga genomgå den här fasen som pågår i sju till åtta veckor. I det här skedet av utbildningen kan du uppleva att mycket är nytt och tempot är högt. Du kommer bo och samarbeta med personer som du aldrig har träffat och vara utanför din bekvämlighetszon. Många saknar familj och vänner vilket gör att du kan känna stress. Det kan vara bra för dig att veta att det är helt normalt och en del av utbildningen.

Befälen är där för att utbilda dig och i början är det en hög grad av detaljstyrning, något som kan kännas ovant för många. Tänk på att befälen har dig och gruppens säkerhet som högsta prioritet. 

Delar som ingår i utbildningen:

 • Vapentjänst
 • Skytte 
 • Strid
 • Exercis – att lära sig gå stå och marschera på rätt sätt. 
 • Stridsvärdeshöjande åtgärder.
 • Sjukvård
 • Närkamp
 • CBRN – introduktion till kemiska och biologiska vapen.
 • Fältvana – hur man upprättar en förläggning, lära sig att skogen är din vardag. 
 • Vård av utrustning och materiel. 

Den grundläggande soldatutbildningen avslutas med en utbildningskontroll för att säkerställa att du har fått med dig rätt kunskaper. Efter godkänt prov har man rätt att bära artilleriets blå basker. 

BFU – Befattningsutbildning (Upp till tolv veckor)

Det är först nu som du kommer i kontakt med din befattning och de uppgifter du är tänkt att lösa. Oftast går du in i den här den av utbildningen runt hösten. I det här skedet upplever många värnpliktiga att tempot går ner i utbildningen. Så är inte fallet utan det är du som har blivit mer van utbildningen och har börjat få rutin. Under befattningsutbildningen varvas teori och praktik i en större utsträckning än tidigare. Du väntas också ta ett större ansvar för din egen utbildning. 

Beroende på vilken befattningsutbildning du går pågår den upp till tolv veckor. Utbildningsperioden kan delvis eller helt förläggas på annan ort. Du kommer i god tid få veta var du blir placerad.

Befattningar inom artilleriet:

 • Gruppchef 
 • Förare 
 • Pjäsoperatör
 • Sjukvårdare 
 • Bandvagnsförare
 • Pansarterrängbilsförare
 • Mekaniker
 • Ammunitionshanteringssoldat
 • Drivmedelssoldat
 • Vädersoldat
 • Trosssoldat
 • Gruppchefsutbildning
 • Eldledare/eldledningsbiträde


Vissa utbildningar avslutas med ett prov eller övning. Utöver det kommer dina soldatkunskaper fortsatt utvecklas och vidmakthållas. 

Förbandsskedet

I förbandsskedet omsätts dina kunskaper som du har fått i praktiken. Nu handlar det om att hitta din roll i gruppen för att fungera som grupp, pluton och kompani. Alla har en uppgift och det gäller att samverka med andra värnpliktiga och befäl. Att agera så som man ska strida vid en skarp situation. Du kommer att prövas i slutet av skedet. 

Försvarsmaktens soldater ska kunna verka i alla typer av miljöer i hela landet. Vädret ska inte påverka vår förmåga att lösa en uppgift. Därför genomförs en vinterutbildning. Här utmanas du när det är kallt, materiel som fryser och terrängen ändras, exempelvis genom att sjöar fryser och det är tjäle i backen. Träningen pågår fram till slutövningen där samtliga befattningar testas tillsammans i ett skarpt läge.

REMI – Reorganisation och materialvård

Tiden efter slutövningen går du som värnpliktig in i det sista skedet av utbildningen och avslutningstider, kallad REMI – reorganisation och materialvård. Vid REMI inventeras materiel, vapen och lokaler och tas om hand (vårdas) mycket grundligt. Anledningen till detta är enkel; det är mycket viktigt att hela verksamheten fungerar vid en skarp situation.

Ju bättre du är på att vårda din utrustning under året, desto enklare blir REMI. Trots att slutövningen är över upplever många värnpliktiga att det fortfarande är mycket göra. I det här skedet av utbildningen får du ditt värnpliktsbetyg. REMI avslutas med MUCK – när du lämnar regementet. Vissa av de värnpliktiga fortsätter även inom försvaret som soldat eller utbildar sig officer eller yrkesofficer efter värnplikten.

Vi hoppas att du har fått en tydligare bild över din värnpliktstid. Du finner svar på specifika frågor under Frågor och svar. Du får också en inblick i utbildningen i våra sociala medier. 


Följ oss:

Bergslagens artilleriregemente, A 9: Facebook

Bergslagens artilleriregemente, A 9: Instagram

Noraskog kompani: Instagram

Bergslagens artilleriregemente - A 9
Fakta Bergslagens artilleriregemente - A 9
 • Förkortning: A 9
 • Ort: Kristinehamn
 • Personal: 80