Starkare tillsammans i nationellt och kollektivt försvar

Överbefälhavaren har i veckan genomfört sin chefsfältövning 2024 på Gotland. Det övergripande syftet med övningen var att skapa myndighetsgemensam kunskap om Sveriges, Natos och Rysslands syn på delar av svenskt territorium.

ÖB
ÖB
Överbefälhavaren har i veckan genomfört sin chefsfältövning 2024 på Gotland. Foto: Försvarsmakten
C FST
I övningen deltog förutom Försvarsmaktens högre chefer ett tjugotal myndighetschefer samt representanter från regeringskansliet. Foto: Försvarsmakten

– Det här är en oerhört viktig övning där vi ökar kunskapen tillsammans, bygger tillit och förtroende under transformationen från alliansfri till allierad. Att vara en del av ett kollektivt försvar innebär ett förhållningssätt som ställer nya krav på hela Sverige, säger överbefälhavare Micael Bydén.

I övningen deltog förutom Försvarsmaktens högre chefer ett tjugotal myndighetschefer samt representanter från regeringskansliet.

– Konnektivitet, koordinering och uthållighet är förmågor som vi bygger tillsammans.  Förmågan behöver öka här och nu i snabb takt och samtidigt ska vi stärka vår samlade förmåga på längre sikt, säger överbefälhavaren.

Försvarar Natos yttersta gräns

Som allierad börjar försvaret av Sverige vid Natos yttersta gräns. Sverige ska bidra till Natos strategiska avskräckning och Natos dimensionerande krav är en av utgångspunkterna för utvecklingen av totalförsvarets förmåga. Sverige är nu en av 32 nationer som ska vara med och skapa förutsättningar för att Natos regionala planer ska vara genomförbara.

– Vi har ett utmanande säkerhetsläge som vi måste hantera tillsammans. Det gör vi nationellt i ett totalförsvar och tillsammans med andra som allierade. Som allierade i en försvarsallians är det nationella försvaret en del av Natos avskräckning och att hålla kriget borta, avslutar överbefälhavaren.