Här utbildar Sverige ukrainska ammunitions- och minröjare

Regeringen beslutade den 22 december 2022 att Sverige ska utbilda ukrainska ammunitions-och minröjningssoldater. Under 2023 har Försvarsmakten via Swedec varit en viktig del av en anpassad ammunitions- och minröjningsutbildning av ukrainska soldater.

NLETI
NLETI
Friläggning av fynd vid minsökning på vägavsnitt. Foto: Försvarsmakten
En person i svensk militäruniform och en person i ukrainsk militäruniform
Utöver Sverige har även Norge, Island och Litauen bidragit med stöd till utbildningen. Foto: Försvarsmakten

Sverige, Norge, Island har lett projektet och som värdland har Litauen bidragit med stöd i form av logistik, infrastruktur och övningsterräng.

Totalt har fyra utbildningsomgångar genomförts under året och eleverna har utrustats och erhållit en anpassad ammunitions- och minröjningsutbildning. När de återvänt till Ukraina har de varit väl rustade för att kunna göra skillnad på plats i kriget.

Ammunitions- och minröjningsarbetet har en avgörande betydelse för de ukrainska förbandens möjlighet till rörlighet. Den ökade ukrainska förmågan medför även ökad möjlighet att stödja samhället under rådande krig och är av central vikt när Ukraina ska återuppbyggas.

– Vår kunskap och erfarenhet inom ammunitions- och minröjning bidrar till att vi tillsammans med övriga nationer ökat Ukrainas förmåga att hantera det ammunitionstekniska hot som råder idag och kommer finnas under lång tid framöver i Ukraina, säger överste Görgen Larsson, chef vid Swedec.

Utbildningen har genomförts inom ramen för ett multilateralt nordisk-litauiskt samarbete som benämns Nordic-Lithuanian Explosive Ordnance Clearance Training Initiative (NLETI) där Swedec har varit ledande i framtagningen av utbildningskonceptet.