Efterlängtat tillskott av nya specialistofficerare

En instruktör för soldater i amfibiekåren, en driftledare för underhåll av tekniska system på militär flygplats och en vagnchef på stridsvagn – Christian, Isak och Siri är alla nyblivna specialistofficerare som utnämnts idag under en värdig och festlig ceremoni, i Militärhögskolan Halmstads regi, på Halmstad arena.

Nyblivna specialistofficeren Siri Pernhem skakar hand med ÖB Micael Bydén framme på scenen under examensceremonin.
Nyblivna specialistofficeren Siri Pernhem skakar hand med ÖB Micael Bydén framme på scenen under examensceremonin.
Siri Pernhem, Skaraborgs regemente, gratuleras av examensförrättare ÖB Micael Bydén. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Fanborg framför ca 300 kadetter som sitter och väntar på att bli befordrade framför scenen på Halmstad arena.
Festlig och värdig examensceremoni på Halmstads arena när drygt 300 kadetter befordrades till specialistofficerare. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
De blivande specialistofficerarna sitter bänkade på parketten på Halmstad arena.
Sverige har idag fått ett starkare försvar - en förstärkning med drygt 300 nya specialistofficerare. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
En nybliven specialistofficer, Christian Mark,  gratuleras och skakar hand med ÖB Micael Bydén.
Christian Mark, Älvsborgs amfibieregemente, AMF 4 , gratuleras av ÖB Micael Bydén. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Tre trumpetare ur Marinens musikkår spelar pampiga  "Marcia Carolus Rex" framme på scenen på Halmstad arena.
Trumpetare ur Marinens musikkår spelar pampiga "Marcia Carolus Rex". Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Försvarsmaktens utbildningschef, generalmajor Michael Cherinet, överlämnar examensbevis till en nybliven specialistofficer på scenen på Halmstad arena.
Försvarsmaktens utbildningschef, generalmajor Michael Cherinet, överlämnar examensbevis. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
ÖB  Micael Bydén gratulerar och skakar hand med  Isak Riwik, Skaraborgs flygflottilj, F 7, till befordran.
ÖB Micael Bydén gratulerar Isak Riwik, Skaraborgs flygflottilj, F 7, till befordran. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Kadetter applåderar sina kamrater.
Många applåder idag! Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
ÖB Micael Bydén applåderar alla nya specialistofficerare.
Sverige har fått ett starkare försvar - ÖB Micael Bydén applåderar alla nya specialistofficerare. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Blåsare ur Marinens musikkår i närbild som spelar ett musikstycke.
Marinens musikkår förgyllde dagens examensceremoni. Foto: Alexander gustavsson/Försvarsmakten
Två nyblivna specialistofficerare kramar om varandra direkt efter ceremonins slut.
Kramkalas! Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Examensceremoni för nyblivna specialistofficerare på Halmstad arena.
Isak Riwik med stolta familjemedlemmar som deltog i examensceremonin. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
I "piazzan" på Halmstad arena minglade nyblivna specialistofficerare, med anhöriga och förbandsrepresentanter  efter ceremonin. Vy över piazzan från andra våningen.
Totalt närvarade cirka 1400 personer under examensceremonin på Halmstad arena. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Gruppfoto av ett åttiotal nya specialistofficerare på Marinmuseum i Karlskrona.
Under gårdagen befordrades även ett åttiotal kadetter till specialistofficerare vid Sjöstridsskolan i Karlskrona. Foto: Michaela Linge /Föresvarsmakten

– Idag är det en stor dag för alla nya specialistofficerare och för Försvarsmakten, betonar dagens examensförrättare ÖB Micael Bydén. Denna examensdag markerar ett efterlängtat tillskott av personal till våra förband, skolor och centra ute i landet.  Försvarsmaktens förmåga består av dess personal. Den kompetens dessa nya medarbetare tillför våra krigsförband är helt avgörande för vårt uppdrag. Jag ser mycket fram emot att möta dem ute vid krigsförbanden!

Specialistofficeren - en yrkesroll med många möjligheter

De senaste två dagarna har Försvarsmakten fått en betydande förstärkning av specialistofficerskåren med cirka 400 nya specialistofficerare – ett åttiotal vid Sjöstridsskolan i Karlskrona igår och drygt 300 i Halmstad idag. De representerar drygt 40 olika utbildningsinriktningar och långt fler olika befattningar inom Försvarsmakten, liksom olika bakgrund, erfarenhet och drivkrafter.

Christian har jobbat som soldat sedan 2014. Siri har två års soldaterfarenhet och Isak valde att utbilda sig till specialistofficer i princip direkt efter avslutad värnplikt. Alla tre är starkt motiverade att bidra till Försvarsmaktens förmåga med sin specifika kompetens.
– För mig är det viktigt att få fortsätta fördjupa min egen kunskap såväl som att kunna utbilda andra, berättar Christian Mark från Älvsborgs amfibieregemente, AMF 4. Jag vill utbilda och leda soldater i deras roll i verksamheten som vi bedriver på Säkerhetskompani sjö.
– Jag blev inspirerad av de kollegor och specialistofficerare jag mött på grund av deras driv, föregångsmannaskap och kunskap, berättar Siri Pernhem, Skaraborgs regemente, P 4. Nu ser jag möjlighet att bidra med mycket kraft, energi och driv framåt, och att sprida min kunskap och erfarenhet vidare till värnpliktiga och soldater inom stridsvagnssystemet.

Isak Riwik har utbildat sig inom en av de utbildningsinriktningar där Försvarsmakten gärna ser ännu fler sökande till nästa års utbildningsstart, marktekniker med elektronik som specialitet:
– Under värnplikten upptäckte jag att jag gillade att fixa saker och lösa problem, att hålla mitt ansvarsområde städat och väl fungerande, berättar Isak Riwik, Skaraborgs flygflottilj, F 7. Nu vill jag bidra med mitt tekniska kunnande om flygplatsens materiel och system på marken som behövs för att hålla flygplanen i luften. Jag ser fram emot att få vara en kugge i det stora hjulet, men också att bidra till att andra lyckas i mitt arbetslag.

Framtid som både motiverar och förpliktigar

Vad är tankarna om framtidens försvar?
– Framtidens försvar kommer att fortsätta att växa, och bli mer och mer tekniskt, tänker jag säger Christian. Jag tror att teknisk kompetens kommer att bli en större del av kravprofilen på framtidens specialistofficerare.
– Vikten av att våra tekniska system fungerar har blivit uppenbar när jag följer vad som händer i omvärlden, utan fungerande teknik är vi sårbara i striden, tillägger Isak.

Och det oroliga och oberäkneliga omvärldsläget?
– Omvärldsläget stärker bara mitt yrkesval då yrkesrollen har blivit viktigare, vilket innebär mer ansvar, sammanfattar Siri. Det har stärkt min motivation att vilja vara med och bidra i bästa mån jag kan. Jag har fått lära mig mycket om hur jag kan utveckla andra och mig själv under specialistofficersutbildningen, fått nyttiga verktyg för det. Nu ser jag fram emot att komma tillbaka till förbandet och verksamheten och sätta mina nya kunskaper och erfarenheter på prov.