Ny version av jaktrobot 99 beställd

Försvarsmakten får snart nya jaktrobotar. Försvarets materielverk (FMV), har nu tecknat avtal med USA om köp av den nya versionen av robot 99 Amraam, inklusive utrustning för integration, utvärdering, utprovning och hanteringsutrustning.

jaktrobot 99 monteras på ett flygplan
jaktrobot 99 monteras på ett flygplan
Rb 99-Amraam (advanced medium range air-to-air missile) är en avancerad radarsökande jaktrobot för medel- till långdistans med en räckvidd på cirka 75 kilometer. Foto: Försvarsmakten

Den radarjaktrobot som nu upphandlas är den senaste versionen, med förbättrad systemprestanda. Den ersätter även de äldre jaktrobotar som Sverige sålt till USA för vidare donation till Ukraina.

Anskaffningen förstärker Försvarsmaktens förmåga till luftmålsbekämpning av nutida och framtida hot i närområdet. I och med integrationen av den nya versionen förbättras även JAS 39 Gripens redan goda förmåga att samverka med Nato och USA.

– I det rådande säkerhetspolitiska läget och med den pågående ökningen av Sveriges försvarsförmåga är tillförsel av ytterligare ammunition till stridsflyget angeläget, säger Lars Helmrich, chef för verksamhetsområdet flyg- och rymdmateriel vid FMV.

Värdet på upphandlingen är 605 miljoner USD.