Samarbeten mellan I 21 och den regionala försvarsindustrin

Tack vare ett samarbete mellan Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I21, och BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik kunde soldaterna på regementet lära sig att uppträda säkert i ett moment där det förekom stridsfordon under I 21:s bataljonsövning i slutet av februari.

Soldater i vinteruniform
Soldater i vinteruniform
Soldaterna fick köra stridfordon 90 under bataljonsövningen i slutet av februari. Foto: Erik Löfgren/Försvarsmakten
Stridsfordon 90
I 21, som återstartades så sent som för drygt ett år sedan, har flera samarbeten med den regionala försvarsindustrin i Västernorrland där BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik är ett av flera exempel. Foto: Erik Löfgren/Försvarsmakten
Stridsfordon 90 i snö
Övningsterrängen runt Sollefteå är lämplig för moment med just stridsfordon, i synnerhet på det stora övnings- och skjutfältet som börjar direkt vid I 21:s kasernområde i Sollefteå. Foto: Erik Löfgren/Försvarsmakten

Spänningen var stor när en av plutonerna svängde in i skogen med sina bandvagnar för att förbereda ett moment där de skulle försöka nedkämpa ett stridsfordon 90 som körde förbi på vägen.

– Det här är en mycket viktig övning för soldaterna. Dels att i verkligheten få uppleva hur snabbt och tyst ett stridsfordon kan röra sig, dels lära sig att uppträda säkert vid de moment där det förekommer stridsfordon. Även om vi övar för kriget så är säkerheten A och O i all vår verksamhet. Det är särskilt viktigt när det handlar om våra soldater som oftast rör sig till fots eller på skidor, konstaterar övningsledaren för stridsfordonsmomentet, fanjunkare Per Kjelltoft.

Övningsmomentet var en del i den veckolånga bataljonsövning, för övrigt regementets första stora förbandsgemensamma övning, som genomfördes i Sollefteåterrängen i slutet av februari. Samtliga tre plutoner från Hammerdals kompani i Östersund och Anundsjö kompani i Sollefteå på det nystartade regementet I 21 fick plutonsvis genomföra övningsmomentet.

Efter genomförd övning blev det genomgång av momentet tillsammans med övningsledare och personal från BAE Systems Hägglunds som körde stridsfordonet.

Det genomfördes även en förevisning för soldaterna där Hägglunds-personalen visade hur snabbt och smidigt stridsfordon 90 tar sig fram i meterdjup snö och hur det kan ta sig fram genom skog och köra ”igenom” granar, tallar och björkar med en diameter på flera decimeter i tjocklek.

Stridsfordon 90 ingår normalt inte i ”fordonsparken” för I 21 eftersom vi inte är ett mekaniserat förband, så att få stöd med fordon av detta slag under en övning jämfört med att försöka lära sig i teorin är ovärderligt för oss säger fanjunkare Kjelltoft.

I 21, som återstartades så sent som för drygt ett år sedan, har flera samarbeten med den regionala försvarsindustrin i Västernorrland där BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik är ett av flera exempel.

– För oss är det mycket värdefullt att kunna ha det här samarbetet och att vi kan bidra till att soldaterna får lära sig att uppträda säkert i moment med stridsfordon 90, säger Ola Thorén, informationschef på BAE Systems Hägglunds och fortsätter:

– Det innebär att soldaterna får träna med ett stridsfordon som vunnit internationella utvärderingar och som har flera världsledande förmågor inom till exempel mobilitet i djup snö och på myrmark.

Vidare är övningsterrängen runt Sollefteå lämplig för moment med just stridsfordon, i synnerhet på det 4 300 hektar stora övnings- och skjutfältet som börjar direkt vid I 21:s kasernområde i Sollefteå.

– Vår övningsterräng i Sollefteå omfattar Tjärnmyrans och Stormyrans övnings- och skjutfält med gällande miljötillstånd. Tillsammans utgör de ett flera tusen hektar stort område i direkt anslutning till regementet. I Östersund har vi dessutom Dagsådalens övnings- och skjutfält som jämte Grytans övningsfält också lämpar sig för den här typen av övningsverksamhet, säger major Ulf Sawander, chef för garnisonsstödsenheten på I 21.