Fördjupat militärt samarbete med USA och Finland

Under 2021 påbörjades gemensamma studier med USA och Finland för att lägga en grund för fortsatt fördjupning av det militära samarbetet. I dag lämnades den slutliga studierapporten över och undertecknades under en ceremoni i Stuttgart, Tyskland.

tre chefer signerar samarbetsavtal
tre chefer signerar samarbetsavtal
Chefen för Försvarsmaktens operationsledning generallöjtnant Carl-Johan Edström tillsammans med generallöjtnant Steven Basham,USEUCOM, och generalmajor Janne Jaakola, strategichef i finska försvarsmakten, undertecknar den slutliga rapporten. Foto: USEUCOM/ Sherry Keane

– De resultat som de  studierna har lett fram till fungerar som fokusområden för vårt fortsatta samarbete och kommer driva på koordinerad förmågeutveckling, säger Carl-Johan Edström, chef för Försvarsmaktens operationsledning.

Rapporten innehåller de slutsatser som studierna har lett fram till, vilka identifierar  möjligheter för nuvarande och framtida försvarssamarbete mellan länderna i syfte att öka vår gemensamma säkerhet.

– Rysslands anfallskrig mot Ukraina har påverkat säkerhetsläget i vårt närområde och gör samarbetet med USA och Finland än mer aktuellt att fortsätta utveckla, säger Carl-Johan Edström.

En avsiktsförklaring mellan Sverige, Finland och USA kring fördjupat försvarssamarbete gjordes redan i maj 2018. Samarbetet skulle öppna upp för tätare kontakt och fler övningar med USA och Finland.

– I dag går samarbetet in i en ny fas som innebär fortsatt gemensam förmågeutveckling, säger Carl-Johan Edström.