Första spadtaget för Gotlands regementes nästa etapp

Gotlands regemente har redan växt ur sin första kostym och nu är etapp 2 officiellt igång. I bitande snålblåst togs ett första spadtag för en ny kasern med plats för upp till 280 värnpliktiga.

5 män gräver med spadar.
5 män gräver med spadar.
Vid spadarna stod kompanichef Anna Bredin; Christer B Andersson, planeringschef Fortifikationsverket; regementschef Magnus Frykvall; Henrik Carlén, projektchef Skanska och Kjell Ramström, projektchef Peab. Foto: Jonathan Öhrman Hojan/Försvarsmakten
Två män håller en bild på en byggnad.
Kasernen på Tofta blir den första som byggs enligt Fortifikationsverkets koncept för typbyggnader, vilket sparar tid och pengar vid framtida regementsbyggen. Foto: Jonathan Öhrman Hojan/Försvarsmakten

– Vägen från beslut fram till det här första spadtaget har varit ovanligt kort och det beror på ett mycket bra samarbete med Fortifikationsverket, högkvarterets lokalplaneringsenhet, entreprenörer och Region Gotland, säger regementschef Magnus Frykvall som understryker betydelsen av den fortsatta utbyggnaden på Tofta.

– För att vi ska kunna fortsätta att höja försvarsförmågan, och därmed förbättra säkerheten både på Gotland och för resten av Sverige, är det avgörande att vi får en infrastruktur som är anpassad till uppgiften.

- Med det här spadtaget startar etapp 2 på Tofta och vi tar ett viktigt steg i vårt uppdrag att stötta Försvarsmaktens tillväxt på Gotland. Kasernen blir den första i landet som byggs enligt Fortifikationsverkets nya koncept för typbyggnader som skapar goda förutsättningar för tids- och kostnadseffektiva byggprojekt, säger Christer B Andersson, chef för Fortifikationsverkets planeringsenhet.

Etapp 1 på Tofta planerades för en liten stridsgrupp med anställda soldater som utbildades på fastlandet. Redan när spaden sattes i marken 2018 hade verkligheten i vissa delar sprungit ifrån planeringen i och med att Gotlands regemente hade återetablerats. Sedan dess har Sverige dessutom återinfört värnplikten och etapp 2 handlar till stor del om att skapa förutsättningar för en väsentligt mycket större värnpliktsutbildning på Gotland. Anna Bredin är chef för det nybildade livkompaniet som tar över ansvaret för värnpliktsutbildningen från och med kommande inryck.

– Det här kommer att skapa väldigt bra förutsättningar för utbildningen, där vi får alla faciliteter samlade vilket tar bort många tidstjuvar. Dagens boende har god standard men det är alldeles för litet.

Den andra utbyggnadsetappen omfattar bland annat kasern, militärrestaurang, logistikcenter, försvarshälsovård, grovspolanläggning. Kostnadsramen är 1,6 miljarder kronor och de olika byggnaderna kommer att färdigställas mellan 2024 och 2026.