Norrlandsjägare och UK Rangers sida vid sida

– I've got your back! ropar den brittiske rangern och bär en svensk jägare som markerats skadad i säkerhet. I en unik övning i norra Norrland har Sverige och Storbritannien knutit tätare vänskapsband och vässat sina förmågor i snabbinsatsstyrkan JEF.

UK Rangers
UK Rangers
Jägarsoldater från UK Rangers rycker fram i terrängen i Lappland. Foto: Philip Svanberg/Försvarsmakten
Jägare övar
En av uppgifterna under veckan var att genomföra ett eldöverfall på en ledningsplats och slå ut en viktig resurs för motståndaren. Foto: Philip Svanberg/Försvarsmakten
Gumibåt
Den subarktiska terrängen bjöd på många tillfällen att öva på att korsa vattendrag med små båtar. Foto: Philip Svanberg/Försvarsmakten
Ryggsäck
Brittiska rangers och svenska jägarsoldater övade tillsammans i Arvidsjaur. Övningen genomfördes inom ramen för JEF-samarbetet – en brittiskledd snabbinsatsstyrka som Sverige varit en del av sedan 2017. Foto: Philip Svanberg/Försvarsmakten
Manliga officerare på rad
Teddy Larsson, regementschef vid Norrlands dragonregemente (vänster), Stephan Sjöberg, chef för arméns planeringssektion samt brittiske försvarsattachén Martin Moore besökte ett av övningens moment. Foto: Philip Svanberg/Försvarsmakten

Sedan 2017 är Sverige med i Joint Expeditionary Force (JEF) – ett brittiskt ramverk för en snabbinsatsstyrka vars syfte är att kunna agera vid kriser. Tio nationer deltar i dag i samarbetet och styrkan kan agera självständigt eller ihop med Nato.

Under drygt en veckas tid har därför brittiska rangers övat tillsammans med jägarsoldater vid Norrlands dragonregemente. 

– Det unika i denna övning är att vi för första gången integrerat svenska och brittiska soldater i samma grupp. På så sätt har vi fått ett mycket effektivt kunskapsutbyte på kort tid, säger överste Teddy Larsson, regementschef vid Norrlands dragonregemente och fortsätter:

– Jag är imponerad över professionalismen hos båda nationernas soldater och hur de direkt skapade en sammanhållning i gruppen och ett bra samarbetsklimat. 

Små enheter med lång uthållighet

Precis som Norrlandsjägarna är brittiska Ranger regiment vad som brukar kallas ryggsäcksförband. Soldaterna verkar i små grupper och bär med sig allt de behöver för att utföra sina uppgifter på områden som behärskas av motståndaren. De har förmåga att vistas bakom fiendens linjer under lång tid och där bedriva spaningsverksamhet och slå ut motståndarens viktigaste resurser – till exempel funktioner för logistik, ledning och samband. 

Under veckan har förbanden tillsammans övat störstrid och spaning, men också moment inom sjukvård och avancerade förflyttningar i den subarktiska terrängen. För de brittiska soldaterna har miljön varit en ny bekantskap.

– Vi i tredje bataljonen har haft en väldigt bra övning tillsammans med jägarbataljonen.  Det var en fantastisk möjlighet för oss att få lära oss att verka i den här miljön av de som är experter och vi ser fram emot att förhoppningsvis få återvända för vinterutbildning, säger kapten Patrick Howard vid Ranger regiment.

Ser fram emot fler samarbeten

Övningen besöktes under onsdagen av chefen för arméns planeringssektion, Stephan Sjöberg, och den brittiske försvarsattachén Martin Moore.

– Det här är en av flera bilaterala- och JEF-övningar som är planerade för i år, och att arbeta tillsammans med en jämbördigt avancerad styrka som ju den svenska armén är ger utmärkta möjligheter att lära av varandra och att förstärka vår interoperabilitet. Det är ett sant nöje att verka tillsammans med likasinnade och vi ser fram emot fler möjligheter att få samarbeta, säger Moore.