Marinen har vaksamhet året om och dygnet runt

Det allvarliga säkerhetsläget som vi tyvärr tvingats vänja oss vid, skärptes ytterligare i och med att gasledningarna Nordstream 1 och 2 tidigare i veckan exploderade. Försvarsmakten fortsätter att ha en hög vaksamhet och är beredd att omedelbart agera, om läget så skulle kräva.

Båt
Båt
Marinen bedriver sjöövervakning, Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten  kommenterar av säkerhetsskäl inte de enskilda operationer som genomförs men Försvarsmakten jobbar nära andra svenska myndigheter och också med våra internationella partners. Det är genom samarbete vi bygger säkerhet. Med det sagt är det en självklarhet att marinen tillsammans med andra genomför verksamhet i vårt intresseområde. 

– Vi arbetar aktivt med att hela tiden skapa en bra lägesbild av vårt närområde. Vi är också beredda på att omedelbart anpassa vår beredskap om det skulle behövas, säger Försvarsmaktens insatschef generallöjtnant Michael Claesson.

Marinen genomför operationer i syfte att hävda Sveriges territorium och skapa en lägesbild. Till exempel är en viktig del den ständiga sjöövervakning som marinen utför. Med fartyg till sjöss och fasta sensorsystem som övervakas från land letar marinen efter avvikelser från normalbilden. Dessa avvikelser kan var och en ge viktiga pusselbitar som tillsammans bildar en helhet. Den visar i sin tur vart utvecklingen är på väg.

– Omvärldsutvecklingen går tyvärr inte åt det håll vi skulle önska, men allmänheten kan vara trygg i att Försvarsmakten finns därute, året om och dygnet runt, och håller vakt, säger Michael Claesson..