Upphittad mina oskadliggjord

Under måndagskvällen oskadliggjordes en mina genom sprängning i Stockholms södra skärgård. Minan hade rapporterats in av en privatperson.

Röjdykare
Röjdykare
Röjdykare sprängde minan genom att sänka ner den på botten och placera en mindre laddning intill. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Varje år hittas ett antal minor från de båda världskrigen på svenskt vatten och i våra skärgårdar på öst- och västkusten. Det är arvet av de cirka 175 000 minor som fälldes under de båda världskrigen. En försiktig uppskattning är att omkring 30 procent av dessa ligger kvar på botten.

En svensk mina

Minan som hittades nu var en svensk förankrad mina av typen F31 som har använts både för skarp minering under andra världskriget och för övningar i ofarlig form. Ammunitionsröjningsexperter från röjdykardivisionen undersökte fyndet och beslöt sig för att oskadliggöra den.

– Det gick inte att avgöra om den var skarp eller ofarlig, därför tog vi beslutet att spränga den genom att sänka ner den på botten och placera en mindre laddning intill. Av explosionen att döma så innehöll den någon form av sprängmedel, säger ammunitionsröjningsledaren Erik.

Viktiga råd

Den som hittar något som kan misstänkas vara en granat, mina eller annat farligt föremål ska kontakta polisen, som i sin tur kontaktar Försvarsmakten. Det är viktigt att man inte vidrör eller flyttar på objektet. Ta gärna bilder och skicka med. Det är också bra att märka ut platsen.