Totalförsvaret övade räddningsinsats efter terrorattack

Sverige drabbas av blodig omfattande terror. Försvarsmakten, polis, räddningstjänst och den civila sjukvården rycker ut för att rädda liv. Det var upptakten till totalförsvarsövningen Meteor 22 som nyligen genomfördes i Uppsala, Gotland och Västerås.

transport av skadade
transport av skadade
Det gäller att snabbt transportera skadade från helikoptern till sjukhuset. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
samlingsplats för skadade
I gymnastiksalen på Carlforsska gymnasieskolan har medicinsk samlingsplats för skadade upprättats. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
 traumagrupp
Den lätta traumagruppen från 31:a jägarbataljonen fick genast ta hand om en patient på akuten på Västmanlands sjukhus. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
Skademarkör
Skademarkören har protes som gör att det ser ut som att hans arm blivit bortsprängd. En påse med låtsasblod har använts för att simulera artärblödning. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
Helikopter
Helikoptern möjliggör att skadade snabbt kan komma iväg. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
 vårdcentral
Julia Nyström, Helena Wäss och Jorma Rösänen som jobbar på vårdcentralen fick nu samarbeta med traumagrupp från Försvarsmakten. Foto: Hampus Andersson/Försvarsmakten
Förvaltare Danny Regnér
Förvaltare Danny Regnér, genomförandeledare och initiativtagare till övning Meteor. Foto: Hampus Andersson/Försvarsmakten

Under två veckor i augusti och september hölls övningen Meteor, med fokus på sjukvård, och som genomfördes av militär personal, tillsammans med polis och civil sjukvård, räddningstjänst, region Gotland och Västerås stad. Syftet med övningen var att öva förmågan till gemensamma operationer inom totalförsvaret.

Övningsscenariot gick ut på att Sverige utsätts för terroraktioner understödda av extremism och främmande makt. Försvarsmakten bidrog med stöd till polisen och den regionala hälso- och sjukvården.

– Förmågorna som ska fungera i krig, grundläggs i kris och hur vi arbetar då. Vi måste tillsammans lösa de belastningar som samhället har och det gör vi i totalförsvaret under kris och krig. Tillsammans skapar alla det samhället vi vill leva i, säger förvaltare Danny Regnér, övningsledare och initiativtagare till övning Meteor.

Julia Nyström som är ambulanssjuksköterska från Region Gotland.
Julia Nyström är ambulanssjuksköterska från Region Gotland. Foto: Erik Westberg/Försvarsmakten

 

I övningen lämnade Försvarsmakten stöd till polisen och sjukvården med att arbeta i het och varm zon, där hotbilden är för hög för den normala sjukvården. Försvarsmakten stöttade även regionen med sjukvård på samlingsplats och förstärkte olika typer av infrastruktur såsom vårdcentral och sjukhus med kirurg- och traumateam.

–  Det har varit stressigt men vi har rett ut det och det har varit lärorikt. Det är viktigt att öva tillsammans och vilken chans det är att få vara med på det här, säger Julia Nyström som är ambulanssjuksköterska från Region Gotland och medicinskt ansvarig under söndagens övning på Hemse.

På Gotland genomfördes två moment på bland annat Hemse vårdcentral och Hemse folkhögskola tillsammans med polisens nationella insatsstyrka, piketen, regionala polisen på Gotland samt region Gotlands hälso- och sjukvård, ambulans- och räddningstjänst. I Västerås genomfördes ett moment på Carlforsska gymnasiet samt på en akutmottagning på Västmanlands sjukhus.

– Det har varit högt i tak med militären och jag har fått den återkoppling som jag har behövt och det har jag kunnat lära mig av, säger Julia Nyström.

Soldat vid röntgenutrustning på sjukhus
Se film från övningen Meteor. Filmen innehåller bilder som kan uppfattas som obehagliga.