Viking 22 – världens största internationella datorstödda stabsövning

Mer än 50 nationer och 70 civila organisationer tränas i militärt och civilt samarbete i den datorstödda multinationella stabsövningen Viking 22, som på måndagen inleds i Enköping. Övningen är en träningsplattform för att förbereda civila, militärer och poliser för att delta i fredsfrämjande insatser.

övning viking
övning viking
Arkivbild från Viking 18. Foto: Lenny Ericson/Försvarsmakten

Viking är en distribuerad datorstödd övning. Det innebär att de enheter som de olika staberna leder ”spelas” med hjälp av simulatorer. Deltagarna sitter utspridda på nio platser i sex olika länder. Spelet leds från Sverige och huvudgrupperingen om cirka 1 000 militärer, civila och poliser finns i Enköping, men det finns deltagare även i Uppsala, Karlskrona och Kungsängen.

Övningen bygger på ett samarbete mellan Sverige och USA som har pågått sedan 1999, och introducerades som ett internationellt samarbetsforum vid Natos Washington summit. Sedan starten har övningen successivt växt från att ha varit en militär övning under Partnerskap för fred till att nu innefatta också FN och humanitära aktörer.

– Samarbetet i övningen är unikt och är en av orsakerna till att många inom det internationella samfundet vill delta, säger överstelöjtnant Carl-Fredrik Kleman, som är planeringsansvarig för Viking 22.

Det som skiljer Viking från andra internationella övningar är att alla deltagande organisationer och länder har sina egna träningsmålsättningar, det vill säga att Viking är inte bara en militär övning, det är en sammarbetsplattform för att öka förmågan både inom den egna organisationen samt samarbetet mellan aktörer som uppträder i den miljö som man kommer att verka.

Viking 22 baseras på ett helt nytt internationellt scenario, ”Northern Continent” som bygger på nordisk geografi men innehållet är hämtat ur moderna konflikter. Scenariot är anpassat till Nato doktrinärt och de processer som används operativt vid insatser. Detta ger svenska officerare en utmärkt möjlighet att lära sig och praktisera med internationella kollegor inom ramen för gemensamma operationer.

– Genom övningen bygger man också broar mellan nationer och organisationer och utvecklar personliga nätverk. Naturligtvis färgar det aktuella säkerhetsläget övningen, den är aktuell och därmed än viktigare, säger Carl- Fredrik Kleman.

Övningen pågår från måndag 28 mars till torsdag 7 april.