Specialistofficeren – utvecklar både sig själv och andra

Närmare 130 kadetter som startade sin utbildning på Militärhögskolan Halmstad (MHS H) i augusti kan snart summera den första terminen av tre. Nyligen genomfördes en uppskattad övning i fält på Mästocka skjutfält för att befästa höstens teoretiska utbildning i praktiken, och för att förbereda sig för kommande vinterutbildning i Arvidsjaur efter årsskiftet. Instruktörsrollen stod bland annat i centrum.

Kadetten Alexander Torgé utvärderar lektionen sin lektion om strid i stridsställningar med kurskamraterna medan det blåser och snöar rejält.
Kadetten Alexander Torgé utvärderar lektionen sin lektion om strid i stridsställningar med kurskamraterna medan det blåser och snöar rejält.
Under fältövningen bidrar kadetterna, med bakgrund i olika försvarsgrenar, med sin tidigare kompetens och erfarenhet till resten av gruppen – här Alexander Torgé som leder ett övningspass i strid från stridsställning. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Kadett som intagit alternativ stridsställning för försvar av grupperingsplats.
Kadett som intagit alternativ stridsställning för försvar av grupperingsplats. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
En kadett förflyttar sig springande mellan två stridsställningar.
I övningsmomentet ingick förflyttning mellan stridsställningar. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Plutonen återsamlas och utvärderar mellan olika övningsmoment för utvärdering.
Plutonen återsamlas mellan olika övningsmoment för utvärdering. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
En av plutonerna övar strid i bebyggelse och är på väg att ta sig in i en byggnad.
Strid i bebyggelse var ett av de elevledda övningspassen – innebär intensiv kommunikation i ord och tecken, och samträning av gruppen. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Två kadetter påbörjar rensning av byggnad.
Att rensa en byggnad var ett av övningsmomenten. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Porträttbild på kadetten Olov Samuelsson.
Kadett Olov Samuelsson är den mycket teknikintresserade tidigare stridsfordonsföraren som ser fram emot att kunna använda sina brukarerfarenheter som marktekniker/mekanik och även utbilda andra på Försvarsmaktens materiel. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Porträttbild på kadett Linnea Nordh.
– Jag gillar att leda grupper och känner att det är en ära att få anta utmaningen att göra det i den svåraste av uppgifter där det ytterst kan handla om att med våld nedkämpa en annan människa, förklarar kadett Linnea Nordh. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten

– Det är jätteviktigt att komma ut och tillämpa det vi lärt oss teoretiskt i praktiken, berättar kadett Olov Samuelsson, Gotlands regemente, P 18. När man lämnar lektionssalsmiljön får man uppleva de friktioner som kan uppstå. Då blir det tydligt varför det är viktigt att lära sig vissa saker. Ofta är utbildningen riktigt inspirerande och motiverande. Alla dagar är inte lika roliga, men utbildningen är alltid nyttig!

Överraskande rejält vinterväder gav mervärde

Dagarna i fält på gränsen mellan Halland och Småland blir ovanligt lärorika med tanke på kommande vinterutbildning. Årets första snöstorm passerar förbi. Det snöar ymnigt under flera dygn, vinden friskar tidvis i rejält och temperaturen ligger en bit på minussidan. Under dessa förhållanden kliver kadetterna fram som instruktörer under elevledda lektioner i till exempel förläggningstjänst, strid från stridsställningar, och fördröjningsstrid. Oavsett vad det individuella slutmålet är för specialistofficersutbildningen är alla soldater och blivande befäl som måste kunna leda försvaret av sin förläggning och grupperingsplats. Liksom i den trygga skolmiljön förbereds, genomförs och utvärderas lektionerna enligt de pedagogiska metoder man lärt sig, inklusive personlig återkoppling från både kurskamrater och lärare. Kadetterna turas också om att agera som plutonchefer och gruppchefer.

Kadett Linnea Nordh, som avslutade sin värnpliktsutbildning på Luftvärnsregementet, Lv 6, för ett halvår sedan, är övad plutonchef under en av dagarna i fält. Hon trivs:
– Jag gillar utmaningar. Just nu är kylan det tuffaste att hantera. Jag är mer köldkänslig än vad jag trodde. Det är lärorikt att både behöva hantera sig själv och samtidigt leda plutonen och se till att de till exempel får tillräckligt med tid för rätt åtgärder att hantera kylan. Det är jätteviktigt att få den här förståelsen och erfarenheten – i krig kommer vi inte att ligga inomhus i sköna sängar!

Fler specialistofficerare sökes – ansökan öppen

Försvarsmakten behöver fler specialistofficerare – just nu är ansökningen öppen till nästa hösts utbildningsstart. I korthet handlar specialistofficerens roll om att både ha djup kunskap inom sitt arbetsområde och att kunna utbilda och handleda mindre erfarna kollegor. En som uppenbarligen trivs som ”fisken i vattnet” är kadett Alexander Torgé med ett förflutet som ställföreträdande skyttegruppchef och militärpolis på Livgardet. Han har genomfört sin lektion i strid från stridsställning med stort engagemang:
– Jag står här i kylan med snön blåsande i ansiktet och tänker knappt på det för att jag är så fokuserad på mig själv som instruktör och mina kurskamrater som ska lära sig och öva det här med både gott och ont om tid, berättar han leende. Jag är ju här för att jag verkligen vill utveckla mig själv som ledare och utbildare. Jag vill bara uppmana fler att våga ta steget och söka till utbildningen!