Med gemensamma krafter mot hemmagjorda bomber

Övningen Bison Counter 2021 genomfördes på Sardinien under hösten. Det är en internationell Counter IED-övning som sker i samverkan mellan den Europeiska försvarsbyrån EDA och den Italienska försvarsmakten.

Avancerad sökgrupp på Sardinien under BC21
Avancerad sökgrupp på Sardinien under BC21
En grupp från A-sök (avancerad sökpluton) vid Swedec genomför ett moment under Bison Counter 2021 Foto: Försvarsmakten
Österrikisk EOD-soldat under BC21
Österrike var en av de nationer som deltog i den internationella C-IED-övningen på Sardinien. Foto: Försvarsmakten

Bison Counter är en övning där deltagarna övar inom ramen C-IED - Counter Improvised Explosive Device som är ett NATO-begrepp. C-IED innefattar åtgärder på alla nivåer för att motverka hot från hemmagjorda bomber. Det kan handla om att skapa underrättelser, bryta ner antagonistiska nätverk och grupperingar som använder hemmagjorda bomber samt att genomföra kriminaltekniska analyser. En viktig del av konceptet är att förbereda och utbilda förband och soldater som verkar i områden med denna typ av ammunitionsteknisk hotbild.

Planen för årets övning var ett underrättelsedrivet scenario där hela C-IED cirkeln nyttjas, säger major Jonny Nilsson från Göta ingenjörregemente som är den svenska kontingentschefen.

Från Swedec har enheter ur EOD- & sökkompaniet och personal från utvecklingsenheten deltagit. Avancerade sökgrupper har genomfört varierande typer av sökinsatser efter underrättelser och ammunitionstekniska hot. Gruppernas explosivämnessökande hundar har varit en viktig sensor under sökinsatserna. EOD-grupperna har röjt och oskadliggjort de explosivhot som man funnit.

Göta ingenjörregemente (Ing 2) har bemannat med bland annat kontingentschef. Utöver de två förbanden från Eksjö har även Totalförsvarets Skyddscentrum (SkyddC) deltagit med en EOD-grupp. Personal från SkyddC och Ledningsregementet har även bemannat det internationella JDEAL-labbet*, som är ett mobilt kriminaltekniskt laboratorium i EDA:s regi.

– Från BS21 tar förband och personal från Försvarsmakten med sig de goda samarbeten som uppnåtts med alla andra länders C-IED funktioner. Vi har lärt oss att anpassa oss och handla kreativt efter rådande förutsättningar. Genom att öva med andra specialister från olika nationer ökar vi vår förmåga både i ett nationellt och internationellt sammanhang, säger Jonny Nilsson.  

* Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory