Hundratals nya lastbilar till Försvarsmakten från 2022

Försvarsmakten växer och har ett stort behov av nya lastbilar. Mot bakgrund av detta har sammanlagt 487 fordon beställts från Scania och Volvo. De första kommer att levereras under 2022.

Lastbilar
Lastbilar
487 fordon har beställts från Scania och Volvo för att ersätta Försvarsmaktens åldrande fordonsflotta. Foto: FMV
Lastbilar
I beställningen till Volvo märks dock ett mer ovanligt fordon – en dragbil till marinens ubåtsräddningsfarkost, URF. Foto: FMV
Lastbilar
Leveranserna är planerade att ske från våren till vintern 2022. Foto: FMV

Försvarets materielverk, FMV, har lagt två beställningar på nya fordon varav de första beräknas vara levererade under 2022. Bakgrunden till ordrarna är Försvarsmaktens tillväxt samt en åldrande fordonsflotta. Totalt handlar det om 487 fordon till ett sammanlagt värde av cirka 700 miljoner kronor.

– Vi köper in lastbilar till hela Försvarsmakten eftersom det finns väldigt stora behov. Det handlar om att ersätta föråldrade fordon, men också att klara av den tillväxt som beslutats för kommande år. Det här är leveranser i en storleksordning man inte sett på många år, säger Mikael Frisell, brigadgeneral och chef för verksamhetsområdet armémateriel vid FMV.

Det är i huvudsak så kallade rullflaksbilar som har beställts. Dessa är byggda för att hantera containrar, skåp eller flak och har en lastväxlare påbyggd för att kunna dra upp och ställa av lasten. Hos förbanden finns stora behov av fordon utan större specialanpassningar och den beställning som har gjorts riktats mot det behovet.

– Hur dessa sedan fördelas till förbanden styrs av den plan som ÖB och regeringen lagt, säger Mikael Frisell.

Huvuddelen av fordonen är sådana som kan användas i många funktioner. I beställningen till Volvo märks dock ett mer ovanligt fordon - en dragbil till marinens ubåtsräddningsfarkost, URF. Denna finns vanligen ombord på HMS Belos, men kan också transporteras på landsväg. Ett 60-tal av lastbilarna som beställts är utrustade med kran och ett 30-tal släpvagnar och kärror ingår dessutom i beställningen.

Fordonsbranschen har i dag svårt att klara leveranstider och både Volvo och Scania påpekar att leveranstiderna är preliminära. Detta på grund av den rådande halvledarbristen. Halvledare är en avgörande komponent i datachips vilka finns i alla moderna fordon.  

– Leverantörerna har dock uttryckt att vi är prioriterade och det känns bra, säger Mikael Frisell.

Leveranserna är planerade att ske från våren till vintern 2022.