Amerikanskt raketartilleri och specialförband övar på Gotland

På lördagsmorgonen landade ett svenskt och ett amerikanskt Herculesplan på en vägbas nära Bro på Gotland. Minuter senare grupperades raketartillerisystemet Himars i området. Det hela är ett samarbete mellan svenska och amerikanska specialförband som ökar försvarsförmågan.

Flygplan på väg
Flygplan på väg
Ett amerikanskt Herculesplan landar på en vägbas på Gotland. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten
Flygplan
Svenska JAS eskorterar transportflygplanen på väg att landa på Gotland. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten
brigadgeneral
Chefen för specialförbandsledningen, brigadgeneral Anders Löfberg. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten

Svenska och amerikanska specialförband fortsätter att vässa förmågan med gemensamma specialförbandsoperationer med fokus på Östersjöregionen. Just nu pågår en svenskledd specialförbandsövning i södra Sverige och på Gotland där man övar och utvecklar operativ och taktisk ledning och samordning av flera parallella strids- och underrättelseoperationer. 

Under övningen prövas också nya metoder och ny teknik som utvecklar det bilaterala samarbetet ytterligare.

– För att kunna genomföra specialoperationer i en skarp situation måste vi vara samtränade, ha prövats tillsammans under kontrollerbara förutsättningar och därmed byggt ett ömsesidigt förtroende för varandras förmågor. Därför är återkommande övningar med våra samarbetspartners hemma och borta så viktiga, säger chefen för specialförbandsledningen, brigadgeneral Anders Löfberg.

Raketartilleri grupperade på Gotland

Vid niotiden på lördagen landade ett svenskt och ett amerikanskt Herculesplan på en vägbas på mellersta Gotland, hos gotlänningarna mer känt som Brorakan. Det amerikanska flygplanet lastade ur ett raketartillerisystem benämnt Himars, eller M142 High Mobility Artillery Rocket System. Det hela var ett moment i den pågående specialförbandsövningen.

– Genom att ständigt utmana oss själva och våra partners blir vi hela tiden bättre. Det kan vi bara åstadkomma genom återkommande gemensamma övningar och utbyten med våra samarbetspartners, säger brigadgeneral Anders Löfberg.

Syftar till ökad förmåga

Syftet med övningen är bland annat att öva ledning och genomförande av flera parallella moment med strävan att vidareutveckla förmågan att genomföra gemensamma operationer.

Sveriges säkerhetspolitik bygger på att vi i händelse av en säkerhetspolitisk kris eller en konflikt samarbetar med andra och att vi ska kunna ge och ta emot militärt eller civilt stöd. Ur det perspektivet är bilaterala övningar också nödvändiga för att göra praktiska förberedelser om en kris skulle uppstå.

– Vi har tagit ytterligare steg i samarbetet där vi med amerikanskt militärt transportflyg har förflyttat ett långräckviddigt artillerisystem till Gotland, omlastat till ett svensk militärt flyg för vidare transport inom Sverige. Möjligheten att agera med denna och andra typer av mark- eller luftburna vapensystem tillsammans med våra samarbetspartners, bedömer jag undanröjer eventuella tvivel om vår gemensamma förmåga att garantera säkerheten i Östersjöområdet, säger brigadgeneral Löfberg.