Ett viktigt steg för fortsatt starkt samarbete

Det finsk-svenska försvarssamarbetet har tagit ytterligare steg genom övningen Northern Forest 21. Många viktiga erfarenheter har dragits i och med att Sverige deltagit i övningen på plats i Finland.
– Målet är att vi fortsätter bygga på samarbetet framåt och det kan vi bara göra genom att vi övar tillsammans, säger överste Mats Ludvig, brigadchef.

Samverkan på alla nivåer från högre chef ner på plutonsnivå, här samverkar chefen för den svenska pansarskytteplutonen med en av soldaterna i den finska ingenjörplutonen.
Samverkan på alla nivåer från högre chef ner på plutonsnivå, här samverkar chefen för den svenska pansarskytteplutonen med en av soldaterna i den finska ingenjörplutonen.
Samverkan på alla nivåer från högre chef ner på plutonsnivå, här samverkar chefen för den svenska pansarskytteplutonen med en av soldaterna i den finska ingenjörplutonen. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Den svenska Archerpjäsen har levererat granater i målet under Northern Forest.
Den svenska Archerpjäsen har levererat granater i målet under Northern Forest. Foto: Combat Camera/Finland
Brigadchefen, överste Mats Ludvig.
Brigadchefen, överste Mats Ludvig. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Linus Rönisch, heltidsanställd soldat på I 19 och gruppchef på pansarskytteplutonen under Northern Forest 21.
Linus Röhnisch, heltidsanställd soldat på I 19 och gruppchef på pansarskytteplutonen under Northern Forest 21. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Det finska lätta raketartilleriet bjöd på en imponerande uppvisning under förevisningsskjutningen på Rovajärvi skjutfält.
Det finska lätta raketartilleriet bjöd på en imponerande uppvisning under förevisningsskjutningen på Rovajärvi skjutfält. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Under övningen har finska och svenska eldledningsgrupper lett in eld åt varandra. Ett viktigt steg i utvecklingen av det finsk-svenska försvarssamarbetet.
Under övningen har finska och svenska eldledningsgrupper lett in eld åt varandra. Ett viktigt steg i utvecklingen av det finsk-svenska försvarssamarbetet. Foto: Combat Camera/Finland
En reducerad jägarskvadron från jägarbataljon i Arvidsjaur har deltagit under Northern Forest, den har som vanligt tagit sig in bakom fiendens linjer för att bedriva fast spaning, ledning av indirekt eld och genomföra strider på djupet.
En reducerad jägarskvadron från jägarbataljonen i Arvidsjaur har deltagit under Northern Forest, de har som vanligt tagit sig in bakom fiendens linjer för att bedriva fast spaning, ledning av indirekt eld och genomföra strider på djupet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Chefen I 19, överste Nils Johansson, besökte tillsammans med regementsförvaltaren Ted Strömbäck övning Northern Forest under några dagar.
Chefen I 19, överste Nils Johansson, besökte tillsammans med regementsförvaltaren Ted Strömbäck övning Northern Forest under några dagar. ”Våra finska partners har verkligen ansträngt sig för att vi ska få så bra övning som möjligt. Vi bär med oss en del utmaningar när samarbetet med Finland utvecklas. Några områden som skiljer sig är ledningsmetoder, stridsteknik, taktik, övningsmetodik och olika tekniska system. För att överbrygga dessa framöver ska vi självklart öva ännu mera tillsammans.” Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
En finsk ingenjörpluton har underställts pansarskytteplutonen från I 19 under övningen.
En finsk ingenjörpluton har underställts pansarskytteplutonen från I 19 under övningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
En av de allra viktigaste coronaåtgärderna och en direkt förutsättning för Sveriges deltagande är den så kallade Corona express. En styrka från Trängregementet har faktiskt varit i Finland på skarp insats och bemannat två corona-ambulanser. Fr.v: Olle Feretti, Viktor Hörndahl, Fredrik Andersson och Simon Svensson.
En av de allra viktigaste coronaåtgärderna och en direkt förutsättning för Sveriges deltagande är den så kallade Corona express. En styrka från Trängregementet har faktiskt varit i Finland på skarp insats och bemannat två corona-ambulanser. Fr.v: Olle Feretti, Viktor Hörndahl, Fredrik Andersson och Simon Svensson. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Svenska och finska enheter sida vid sida på stridsfältet.
Svenska och finska enheter sida vid sida på stridsfältet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Styrkan ur Arméns jägarbataljon lämnar Sodankylä för den närmare 55 mil långa fordonsmarschen hem till Arvidsjaur.
Styrkan ur Arméns jägarbataljon lämnar Sodankylä för den närmare 55 mil långa fordonsmarschen hem till Arvidsjaur. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Tungtranportplutonen med bataljonsstridsgruppens stridsfordon 90 passerar gränsen och återvänder tillbaka till Sverige efter genomförd övning i Finland.
Tungtranportplutonen med bataljonsstridsgruppens stridsfordon 90 passerar gränsen och återvänder tillbaka till Sverige efter genomförd övning i Finland. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Övningen Northern Forest 21 är den finska arméns viktigaste övning under 2021. Trots den pågående coronapandemin var övningen så viktig att man beslutade att genomföra den. På grund av detta vidtogs flera åtgärder, bland annat har deltagarna testats vid upprepade tillfällen och verksamheten har koncentrerats till kluster. Allt detta för att säkerställa att övningen skulle kunna bli av.

– Det räcker inte att bara träffas på möten vid ett konferensbord för att få det här att fungera. Ska vi bygga ett samarbete framåt så kan vi bara göra det genom att vi övar tillsammans och samverkar på plats. Det är så vi skapar en förståelse för varandras taktik och lär oss varandras metoder, säger Mats Ludvig.

Interoperabilitet i fokus

Samarbetet med Finland är det mest långtgående av Sveriges försvarssamarbeten, det framgår i totalförsvarspropositionen som ligger till grund för Försvarsbeslutet 2020.

Övningen har visat sig vara mycket nyttig för de omkring 350 svenska deltagarna. Inledningen fokuserade på artilleriskjutningar som genomfördes i nära samarbete mellan svenska deltagare från Artilleriregementet och finska motsvarigheter. Bland annat har interoperabiliteten i nationernas olika ledningssystem satts på prov och man har övat på att leda indirekt eld åt varandra.

Relationsbyggande på alla nivåer

– Den här övningen handlar bland annat om att få alla delar att spela ihop och att omsätta våra teoretiska förberedelser i praktiken och det är just det vi gör nu, berättar överste Ludvig.

– Vi har fått en djupare insikt i hur de finska förbanden hanterar sina funktioner som exempelvis fältarbetsförmåga, ledning, indirekt eld och luftförsvarsförmåga för att nämna några. Vi stärker dessutom de personliga relationer vi redan har inom de olika funktionerna och det är ytterst viktigt inför vårt fortsatta samarbete, säger överste Ludvig.

Andra halvan av övningen skiftade fokus från artilleriskjutningar till markstrider med bland annat mekaniserade förband från I 19. Samarbetet har även satts på prov i praktiken på soldatnivå.

Samverkan på stridsfältet

– Övningen har ju egentligen en högre nivå men vi har ändå fått många bra övningsmoment hittills. Vår huvuduppgift är att stridsspana längs vägar och stråk men vi har hamnat i strider vid flera tillfällen. Vi har också fått genomföra direkt samverkan på vår nivå, nu på förmiddagen stötte vi på en minering där vi fick möjligheten att ta stöd av den finska ingenjörpluton som underställts oss under övningen. Det fungerade mycket bra, en av soldaterna i den finska plutonen kan svenska så efter en kort samverkan kom de fram och bröt mineringen och vi kunde fortsätta framåt, säger Linus Röhnisch, gruppchef på pansarskytteplutonen under Northern Forest 21.

Tar hand om nyanställda

Det är inte bara rutinerade soldater som varit anställda ett tag som satts på prov under övningen. Även nyanställda soldater som alldeles nyss har muckat från sin värnplikt har fått kliva in i hetluften som kontinuerligt anställda soldater.

– Vi har tre nyanställda på plutonen som kom till oss nu direkt efter muck. Eftersom de första 72 timmarna bestått av karantän i vår utgångsgruppering har de första dagarna gett oss möjligheten att prata igenom en hel del med våra nya soldater, det har varit bra både för oss och dem. Vi har hunnit förbereda oss och föröva en del för att få ihop gruppen på ett bra sätt, säger Linus Röhnisch.

Viktiga steg på vägen framåt

Många av de slutsatser som dragits under övningen har varit ett viktigt steg på vägen mot att öka vår gemensamma förmåga.

– Vi har byggt tillfälliga samverkansenheter för att planera och leda indirekt eld och vi har även hittat metoder för att lyfta information mellan våra olika ledningssystem. Det kan handla om hur vi byter positioner på mineringar eller hur vi justerar gränsdragningar mellan förband. Vi har löst ut hur vi skickar rapporter och delger order mellan våra system på ett bra sätt. Vi har utvecklat flera nyttiga metoder för hur vi kan samverka och leda striden tillsammans på ett så effektivt sätt som möjligt, avslutar brigadchefen, överste Mats Ludvig.

Fakta

Northern Forest 2021 genomförs 17 maj – 2 juni i Norra Finland i området kring Rovajärvi- och Sodankylä. Övningen omfattar cirka 6800 deltagare varav omkring 350 svenska soldater och officerare.

Från Sverige deltar delar av förband samt mindre enheter med personal ur Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Ledningsregementet, Arméstaben, Försvarsmaktens logistik, Trängregementet och Försvarsmaktens tekniska skola.

Kontakt: info-i19@mil.se