Sverige deltar i Operation Gallant Phoenix

Operation Gallant Phoenix, OGP, är ett underrättelsesamarbete som leds av USA och samlar militära och civila organisationer från framförallt EU- och Natoländer. Syftet med samarbetet är att skapa djupare kunskap om våldsbejakande extremistiska organisationer och nätverk, som till exempel al-Qaida och Daesh.

OGP är ingen väpnad insats och har inget offensivt mandat, utan insatsen går ut på att inhämta, dela och analysera uppgifter. Sedan halvårsskiftet 2016 har Försvarsmakten deltagit i samarbetet, med stabsofficerare som är placerade i Jordanien.

Inom ramen för OGP deltar en rad andra länder som är anslutna till koalitionen mot Daesh, där också Sverige deltar sedan 2015.  Nya Zeeland och Europol är exempel på deltagare i underrättelsesamarbetet.

Samarbetet är viktigt och bidrar till att belysa gemensamma tematiska frågor och underlättar informationsutbyte mellan länder. Att Försvarsmaktens deltagande tidigare var hemligt hade sin grund i Sveriges relation till andra länder.