Samövning mellan svenska och franska specialförband i Norrbotten

I början av februari genomförde svenska och franska specialförband en samövning i Norrbotten. I övningen ingick svensk och fransk personal samt en helikopter av typen Gazelle som var baserad på F 21 i Luleå.

Helikopter av typen Gazelle
Helikopter av typen Gazelle
Helikopter av typen Gazelle deltog i den svensk-franska specialförbandsövningen i Norrbotten. Foto: Försvarsmakten

Vintermiljön i Norrbotten erbjuder unika förutsättningar och förbanden har genom övningen ökat sin förmåga att lösa sina uppgifter i mörker och kyla och blivit bättre på att lösa uppgifter tillsammans.

Verksamheten är en del av det svensk-franska försvarssamarbetet. Liknande övningar har genomförts i flera år och är ett led i att stärka de båda ländernas operativa förmåga.